Sørnett

ØVELSE: Ulykker i Gjerstad, dette har skjedd

Agder politi OPS

Agder politi OPS

ØVELSE: Helt siden klokken 10:00 i formiddag har en rekke ulykker og hendelser tatt plass i Gjerstad kommune, nærmere bestemt Brokelandsheia

Publisert:

Klokken 10:25- Nødetatene ankommer. Her finner politiet 3 alvorlig skadde etter kollisjonen, sjåføren av den ene bilen er ikke på stedet.

[img148172_2LM]

Klokken 10:49- Ny ulykkePolitiet får melding om en ny ulykke på fylkesvei 418 på brokelandsheia, like i nærheten.

[img148172_3LM]

Klokken 10:51 - Farlig væske/stoff lekker som følge av ulykken. Innsatsleder i politiet Yngve Stiansen forteller at det er saltpetersyre som lekker fra lastebilen. [faktaboks] Lekkasjen anses som svært helseskadelig og politiet oppretter en sikkerhetssone rundt ulykkesstedet. personer skal ha kommet til skade forteller politiet på twitter. I en pressemelding på Politiovelse.no blir alle i området rundt Brokelandsheia bedt om å holde seg inne å lukke dører og vinduer.

[img148172_4LM]

 

[img148172_5RM]

Klokken 12 - Gjerstad kommune bekrefter på sine hjemmesider at det er blitt etablert et kriseledelse og evakuerings- og pårørendesenter på Fiane Bedehus. Kommunen oppforderer personer som oppholder seg på Brokelandsheia om å holde seg innendørs. Sivilforsvaret er på plass på ulykkesstedet.

 

 

 

Video fra kollisjonen på E18: 

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ZkDrk3B6Km8[/youtube]