Sørnett

SATSer de for høyt?

Lene Røstad fra Spring Vågsbygd foto: privat

Lene Røstad fra Spring Vågsbygd foto: privat

Alle treningssentre pleier å justere prisene sine med jevne mellomrom. Noen gjør det hver gang året tikker over, mens andre gjør det hyppigere. Sats er et av de sentrene som har hatt en tendens til å gjøre det litt oftere.

Publisert:

I januar økte Sats prisene sine, og oppga vanlig prisøkning og strømpriser som årsaker til kundene sine. Det er ikke uvanlig at sentrene justerer på prisene sine, men de fleste oppgir den "normale" prisveksten som årsak. I år oppsto det strømkrise i Norge, og prisene skjøt i været. Sats svarte da med å øke prisene mer enn vanlig.

[gallery link="file" size="large" type="slideshow" ids="234134,234138,234137,234136"]

Vil kundene flykte?
Sats hevder at de så langt har sett det motsatte av flukt. De sier at det virker som om treningsviljen er større enn noen gang, og at det merkes på sentrene deres.

- Den kommende prisjusteringen er et resultat av en generell økning i utgifter, blant annet på grunn av inflasjon og høyere strømpriser. Vi jobber løpende med å effektivisere driften av våre sentre, som også vil komme våre medlemmer til gode. SATS har alltid gjort løpende prisjusteringer og vi ser er at det er veldig lite tilleggsfrafall. Gjennom pandemien har det vært usikkerhet knyttet til om vår bransje ville se endringer knyttet til våre medlemmers treningsvaner. Ved flere anledninger nå har vi nå sett at dette ikke stemmer.

SATS-medlemmer savner senterne sine når de ikke får trent som normalt og vil tilbake til rutinene de hadde før pandemien.

Hvordan reagerte sentrene på strømkrisen?
Sats er et av treningssentrene som økte prisene på grunn av strømprisene. Sørnett har hørt rundt med de andre sentrene i Kristiansand, om de har endret prisene sine som en følge av strømmen.

- Vi har hatt samme priser helt siden januar 2019, svarer Lene Røstad fra Spring Vågsbygd.

Spring Vågsbygd opplyser at de ikke har hatt de "vanlige" prisøkningene heller.

 

 

Treningssentret Trener1 kunne fortelle at strømprisene har økt med hele 200 prosent, men de håper at det vil løse seg snart. De har ikke latt den situasjonen gå utover kundene sine. I stedet håper de at myndighetene skal hjelpe næringslivet med en makspris.

- Selv om vi har et av de største treningssentrene på Sørlandet, har vi likevel valgt å ikke justere prisene, svarer Trener1.

Hva blir gjort for studentene?
SiA driver sitt eget senter i Kristiansand, som heter Spicheren. Spicheren har fokus på å holde prisene sine innenfor rekkevidden til studentene, i tillegg til at det ligger på campusen til UiA. Dette gjør at de ikke er en veldig rettferdig sammenligning mot de andre treningssentrene i Kristiansand. Allikevel så hadde de noe å si om strømprisene.

- Vi vurderte å endre prisene på grunn av strømmen, med tanke på at folk begynte å komme hit for å dusje. Heldigvis klarte vi å lande en fastavtale på strøm, rett før krisen, forteller Spicheren.