Sørnett

Semesterprosjekt: – Kan gi bedre forståelse av islam og muslimer

Imam Akmal Ali studerer religion og etikk ved Universitetet i Agder. Foto: Michael Selbekk

Imam Akmal Ali studerer religion og etikk ved Universitetet i Agder. Foto: Michael Selbekk

Imam Akmal Ali mener koranen kan bidra positivt i kirkerommet.

Publisert:

På Bispemøtet 15.–19. februar var et stort tema spørsmålet om hvordan å respektere andre religionsutøvere i kirken.

Les også: Diskuterer rom for andre religioner i kirken

Akmal Ali er styreleder og imam ved Muslimsk Union Agder. Moskéen har ca 900 medlemmer, og holder til i Festningsgata i Kvadraturen i Kristiansand. Han mener det å sitere koranen i kirken ikke trenger å være noe negativt.

– Det kan kanskje gi en bedre forståelse av islam og muslimer til kristne. Jeg opplever islam som en meget misforstått religion i vesten. Det er alt for mange fordommer og mye feilinformasjon om islam og muslimer. Derfor kan lesing av koranen gi kunnskap og riktig informasjon som kan gjøre at den gale oppfattelsen blant vanlige kristne går vekk.

Positiv til flerreligiøse begravelser

Begravelser hvor flere religioner er representert ble også tatt opp under Bispemøtet. Etter 22. juli samarbeidet en prest og en imam om å holde begravelse for en familie med både kristne og muslimske medlemmer. Ali mener muslimer og kristne bør kunne samles til begravelser og vise medfølelse med hverandre under vanskelige situasjoner.

– Jeg mener det er helt greit, særlig når det er snakk om tragedier hvor mennesker trenger støtte, medmenneskelighet og nestekjærlighet. Nøyaktig dette er grunnleggende i kristendommen, jødedommen og islam, og det vil kunne gjøres med deltakelse fra forskjellige religionsutøvere.

Imamen nevner et eksempel fra koranen hvor Muhammed viser respekt under gravferden til en jødisk kvinne. Hør klippet fra intervjuet nedenfor.

Les også: Skeptisk til koransitering i kirken

Ali mener likevel at man som muslim ikke bør delta under gudstjeneste i andre religiøse trossamfunn.

– Man skal ikke være med der det leses religiøse tekster som etter vår mening kan være avgudsdyrking, det bør man unngå. Det at Jesus er guds enbårne sønn eller noe slikt er en stor feil ifølge islam, og det bør man unngå å være med på. Det er slik at hvis det er en kristen så skal han ha sin seremoni i kirken, og muslimen skal ha sin seremoni i moskeen. Slik syns jeg det skal være inntil videre. Det blir ikke mulig å ta en muslim inn i kirken og ha en seremoni, eller å ta en kristen inn i en moské og ha en seremoni. En ting er å si noen velsignelsesord som er fra Gud, men hvis man i tillegg begynner å tilbe Jesus eller den hellige ånd, så blir det helt galt. Det er ikke tillatt i moskeen.