Sørnett

SEMESTERPROSJEKT: Ufortjent refs fra Erna

Fylkesutdanningssjef Arly Hauge mener at mange bedrifter er flinke til å ta i mot lærlinger, men han ønsker likevel at flere statlige bedrifter vil åpne opp for lærlinger.                                Foto: Sigrid Nese

Fylkesutdanningssjef Arly Hauge mener at mange bedrifter er flinke til å ta i mot lærlinger, men han ønsker likevel at flere statlige bedrifter vil åpne opp for lærlinger. Foto: Sigrid Nese

Erna Solbergs kritikk får fylkeskommunen til å reagere. - Det står ikke så dårlig til hos oss som Solberg skal ha det til, sier fylkesutdanningssjef Arly Hauge.

Publisert:

 

 

Under Agderkonferansen tidligere i vinter uttalte statsminister Erna Solberg at næringslivet på Sørlandet må satse mer på læreplasser fordi det her en en spesiell utfordring med mangel på læreplasser. - Vest Agder stiller ikke med få læreplasser, men det er derimot veldig mange søkere, sier fagopplæringssjef Arly Hauge. Tall i fra SSB  viser at Sørlandet er den landsdelen som har flest lærlinger i forhold til folketall. - Vi har ligget på topp i antall elever som søker læreplass i flere år, forteller han.

[img108691_2RS]

Den nyansatte fagopplæringssjefen i Vest Agder fylkeskommune, Kai Tore Flottorp, stiller seg også spørrende til Solbergs uttalelser. - Vi hadde en gjennomgang etter Ernas uttalelser fordi vi ikke skjønte helt hvor dette kom fra. I flere år har vi vært bland de beste i lande, sier han. Seniorrådgiver Tove Karlsrud stiller seg også undrende til Solbergs uttalelser.  - Vi er kjent som fagopplæringsfylket. I Vest-  Agder er det flere som tar fagutdanning enn annen videregående utdanning, sier hun.

Fylkesutdanningssjef Hauge mener en av grunnene til at Vest- Agder kommer dårlig ut på denne målingen er fordi listene som presenteres har med alle som søker læreplass. – I disse tallene er både de som er kvalifiserte for læreplass og de som ikke er kvalifisert regnet med. De som ikke er kvalifiserte enten på grunn av stryk eller for mye fravær blir ikke tatt opp med engang, men vi har de med på listene fordi mange av de gjerne får seg læreplass til slutt likevel. Tatt dette i betraktning kommer vi ikke så dårlig ut som Solberg skal ha det til, sier han.

Næringslivet regulerer 

For høsten 2014 er det per dagsdato 1018 som søker læreplass i Vest- Agder (dette vil endre seg). Det er 17 flere enn i fjor, men hvordan det vil påvirke tallene for hvor mange som får plass og hvor mange som blir stående uten vet man ennå ikke. - Det kommer an på hvor mange læreplasser bedriftene stiller med, sier Hauge. Han forteller også at selv om ikke alle får læreplass fra august er det mulig å få det senere på året. Bedrifter tar opp lærlinger gjennom hele året.

Oppfordres til å "selge" seg selv

Det trengs også fagarbeidere i fremtiden.- Det er spesielt viktig med rekruttering av ungdom. Fylkeskommunen kan ikke kreve at næringslivet stiller med nok plasser, det er opp til næringslivet å avgjøre dette. Næringslivet bestemmer hvem og når de vil ta inn lærlinger, sier Karlsrud. Hun oppfordrer de unge til å reklamere for seg selv.- Ungdommen må vise seg fram og vise at de er til å stole på. Bedriftene vil ha noen som kommer presist og er plikt oppfølgende, sier Karlsrud. - Mange har gjerne utplassering under det første året på skole, dette bør de benytte til å gjøre et god inntrykk og skaffe seg kontakter, legger hun til.

Offentlig næringsliv må satse

Fylkeskommunen samarbeider med LO og NHO for å motivere bedrifter som ikke tar i mot lærlinger til å ta i mot lærlinger. - Dette er et viktig satsingsområde.  Vi ønsker selvfølgelig at flere bedrifter stiler med læreplasser slik at alle kan få det tilbudet de ønsker, sier Hauge. - Mange bedrifter ser det som verdiskaping å ha lærlinger. Særlig blant private bedrifter er det kamp om å få lærlinger, sier han. Næringslivet må tørre å satse, dette handler om rekruttering for fremtiden, legger han til han.

Tilbud for de som ikke får læreplass

Videregående opplæring er obligatorisk og det er fylkeskommunens ansvarsområde. Det er derfor satt i gang et tilbud for de som ikke får læreplass, VG3 i skole.  - Vi hadde en prøveperiode med VG3 i skole i fjor høst, men fra høsten 2014 skal det blir et fast tilbud, sier Hauge.

VG3 i skole er et tilbud til elever som er kvalifiserte til å få læreplass, men som likevel ikke får det. Mens lærlinger tar fagprøven etter to år, får VG3 elever kun ett år på å forberede seg til fagprøven. - Dette er ikke en ønskelig modell, men vi er pliktet til å gi et tilbud. Det er også viktig at eleven kommer i gang med noe så de ikke dropper ut og faller utenfor arbeidslivet, sier Karlsrud.

Selv om man ikke er ute i lære skal elevene få en følelse av hvordan det er å være på en arbeidsplass. -VG3 i skole skal være næringslivsrettet slik at ungdommen lærer  seg tilpassing og sosialisering på en arbeidsplass, avslutter hun.

[img108691_3LS]

 

 

Les også:

Solberg svartmaler situasjonen

Ble tilbudt læreplass