Sørnett

Søker erstatning for tapt avling

Mye regn fører til dårlige avlinger, og tap for bøndene. Foto: Stan Shebs

Mye regn fører til dårlige avlinger, og tap for bøndene. Foto: Stan Shebs

Bøndene fortviler over tapte avlinger i år. Store mengder regn har ført til mindre og dårligere avling. Nå søker de erstatning fra staten.

Publisert:

Bøndene i Vest-Agder fortviler over alt regnet som har ødelagt avlingene deres i år. Leder i Kristiansand bondelag, Gunnar Hangeland sier han aldri har opplevd et så dårlig år.

- Vi har hatt ekstremt mye nedbør. Det går ut over både kvaliteten og mengden på avlingene. I tillegg blir det vanskeligere å få høstet det inn. Jeg har vært bonde siden 1975, og har aldri opplevd noe lignende.

- Problemet med tapte avlinger er større i år enn tidligere, det bekrefter Anne Karin Birkedal, rådgiver ved landbruksavdelingen hos Fylkesmannen.

Statlig erstatningsordning

Bønder som opplever tapt avling på grunn av klimatiske forhold kan søke på en statlig erstatningsordning.Vinterskader, vanskelige vekst- og innhøstingsforhold som tørke, store nedbørsmengder og frost er eksempler på forhold som dekkes av erstatningsordningen.  Bøndene må minst ha 30% under normal årsavling og  ikke kunnet beskytte seg mot skadene på noen måte. Erstatningsordningen dekker tap opp til 500 000 kroner.

- I år tror jeg noen vil få erstatningsbeløp opp mot 500 000 kroner, sier Birkedal til Sørnett.

Bare et plaster på såret

Selv om det er store beløp som kan utbetales, mener Hangeland at det langt fra dekker bøndenes tap.

- Kravene til å få erstatning gjør at det egentlig ikke hjelper så mye. For eksempel må man dekke 30 % av tapet selv. Det er også sånn at hvis man har vært uheldig med en del av produksjonen, men heldig med en annen, får man ikke så mye erstatning for den delen man har tapt mye på.