Sørnett

Sørger for at prostituerte i Kristiansand føler seg trygge

Shalam Womens lokaler i Dronningens gate. Foto: Magnus Ytterbø

Shalam Womens lokaler i Dronningens gate. Foto: Magnus Ytterbø

Hver dag foregår det sexsalg rundt om i Norge. Shalam Women i Kristiansand er en av flere organisasjoner som sørger for at de prostituerte føler seg trygge og ivaretatt.

Publisert:

- Vi må i fellesskap jobbe for å finne løsninger for å hjelpe de dette gjelder.

I en interpellasjon i bystyret 18. januar, belyste Ap-politiker Mona Dia at arbeidet mot prostitusjon må fortsette, ettersom en årsrapport fra Pro sentret viser at markedet er på vei opp igjen etter pandemien.

[img241487_2LM]

I 2019 innvilget budsjettkoalisjonen 300.000 kr årlig til Prosenteret i perioden 2020-2023 for å støtte deres arbeid mot prostitusjon; men hvordan blir disse midlene brukt?

Pro Sentret er organisasjonen for mennesker som driver med salg av seksuelle tjenester. De tilbyr blant annet gratis helsehjelp til personer som har solgt eller selger og driver arbeid mot å forebygge at folk starter opp. Deres drift finansieres delvis statlig og delvis av kommunale midler.

"Sammen om en tryggere hverdag"

- Prostitusjon og menneskehandel til seksuelle formål er et alvorlig hinder for sosial likhet, for likestilling mellom kjønn og for retten til å bestemme over eget liv og kropp. Vi må i fellesskap jobbe for å finne løsninger for å hjelpe de dette gjelder, uttalte ordføreren i sitt tilsvar.

Jan Oddvar Skisland (AP), ordfører i Kristiansand forteller videre at de fortsetter arbeidet med å følge den kriminalitetsforebyggende planen “sammen om en tryggere hverdag”, hvor prostitusjon og menneskehandel er noen av de områdene det settes mest fokus på.

Etter ordføreren og Dia, kommenterte også pensjonistpartiets (PP) Svein Harald Mosvold Knutsen saken og fortalte at de har en representant fra Shalam Women (SW) i sin gruppe. Representanten informerer medlemmene i PP om arbeidet til SW. Han anbefaler også alle de andre partiene å invitere medlemmer fra SW eller andre grupper som jobber aktivt mot dette. Han understreker også hvor lite som skal til for å forbedre situasjonen

- Det er utrolig lite midler som skal til for å sette fokus på dette, og det er vel anvendte midler, forteller Mosvold Knutsen.

En trygg arena 

I tillegg til pro sentret er det også andre organisasjoner som holder på med hjelp rundt prostitusjon. En av disse er Shalam Women som tidligere nevnt av Mosvold Knutsen (PP). De er lokalisert i Kristiansand. Karoline Kuehl jobber som prosjektleder for Shalam Women og vi tok en prat med hun.

Hun forteller at som et resultat av pandemien ble antallet annonser som lå ute redusert samtidig som de også hadde mindre besøk i sine lokaler. Deres arbeid går stort sett utpå det å oppsøke kvinner i disse miljøene og informere dem om tilbudet de har,

[img241487_3RM]

slik at kvinnene vet de har en arena de kan føle seg trygge og få hjelp.

 

- Vi er ikke så mye ute i gatebildet lenger siden vi kjenner miljøet relativt ok, men ukentlig så oppsøker vi på nett og forteller om tilbudet vårt til de annonsene som ligger ute i Kristiansand.

Føler du at dette med prostitusjon er noe som diskuteres nok blant politikerne her i byen? 

- Man opplever kanskje at noen har en interesse for det og tar det opp, som for eksempel Mona, men sånn helhetlig diskuteres det kanskje ikke nok.

Hun forteller også at hun tror noen politikere ikke helt er klar over hvilke tilbud som finnes, hvilke som fungerer, og hvilke behov disse kvinnene har. Hun ønsker seg samtidig enda mer fokus rundt som er det de jobber for.

- Det er for eksempel andre byer som har mange flere tilbud om hjelp enn det Kristiansand har.

- Det er veldig komplekst og utfordrende.

- Det er en stor del av de som kommer som har en langsiktig plan om å komme seg ut av miljøet, forteller Kuehl. Det er vanskelig for SW å klare å følge opp alle like tett. Det er det flere grunner til. - Det er veldig komplekst og utfordrende, noen går videre i en ny jobb og andre vender hjem til sitt eget hjemland der familien bor.

- Det er også tilfeller der det er menneskehandel involvert, da vil vi koble inn enten politiet eller ROSA. Det er ikke alltid like lett å få med seg utfallet dersom de ikke blir innkalt til retten eller lignende i sakene, sier Kuehl. - Jeg kan ikke sitte her å si at ingen av de har gått tilbake til prostitusjon eller ikke fordi det vet vi ikke, forklarer Kuehl. Karoline avslutter med å forklare at selv om de reiser tilbake til andre land så er det fortsatt jenter de har kontakt med via WhatsApp eller lignende, men at mange av de som reiser fra Norge har de ikke like god oversikt over.

[faktaboks]