Sørnett

Sørlendinger anmelder for lite nett-kriminalitet

Folk har stort til tillit. Men få anmelder nettsvindel. Foto: Jon Kåsa

Folk har stort til tillit. Men få anmelder nettsvindel. Foto: Jon Kåsa

Politiets innbyggerundersøkelse fra 2017 viser at befolkningen i Agder anmelder for lite av kriminaliteten vi blir utsatt for. Kriminaliteten som folk flest lar være å anmelde er nettsvindel, lommetyveri og voldtekter.

Publisert:

Tallene viser at 86 prosent av de som blir utsatt for nettsvindel lar være å anmelde. Norsk senter for informasjonssikring, som jobber med å informere om forebygging og hjelp for de som har blitt utsatt for kriminalitet på nettet har noen årsaker til hvorfor så få velger å anmelde.

- Noen av de som blir utsatt for nettkriminalitet taper ikke så store summer økonomisk, så de tar seg kanskje ikke bryet med å gå til politiet, sier Ole Anders Ulsrud fra norsk senter for informasjonssikring.

Han forteller videre at det fortsatt er alvorlig for en som blir utsatt for det, og det å bli svindla på nettet kan føles flaut. De utsatte kan føle at det er deres egen skyld og av den grunn ikke går til politiet.

- Det er ingen ting å skamme seg over og det kan skje den beste. Det er også en vanskelig kriminalitet å etterforske, og saker har dessverre ofte en tendens til å bli henlagt. Men politiet tar nå datakriminalitet på alvor og vi ser at politiet begynner å bli bedre på å etterforske nettkriminalitet, forteller Ole Anders Ulsrud

Oppfordrer til å anmelde
Advokat Trude Stanghelle fra Økokrim oppfordrer de som blir utsatt for nettsvindel å anmelde til politiet.

- Det er viktig å anmelde for at vi skal få en oversikt over hvor mye nettsvindel som pågår, og at vi får oversikt over hvem som står bak mye nettsvindler. Dette kan også hjelpe til å forebygge mye nettsvindel forteller Økokrim-advokaten.

[img172751_2LF]

Åtte av ti sørlendinger har god tillit til politiet.
Tallene viser også at cirka 80 prosent av befolkningen i Agder har god tillit til politiet. Spesielt den unge befolkningen fra 18 til 24 år, svarer nær 90% at de har god tillit til politiet. Innbyggere som har levert anmeldelse er også fornøyd når de har hatt kontakt med politiet, hvor 60 prosent svarer at de er fornøyde.