Sørnett

Sosiale medier skaper mobbing

Illustrasjon av: Annlaug Auestad

Illustrasjon av: Annlaug Auestad

- Målet vårt er å oppnå best mulig samarbeid med foreldrene til barna, slik at vi kan forebygge digital mobbing, sier sosiallærer Mette Høy til Sørnett.

Publisert:

 

Gode rutiner
Sosiallæreren tror at skjult jentemobbing ofte er det som er mest utbredt. På Sjøstrand barneskole har de ikke fått noe bevis for at mobbing over Internett og mobil har økt. Om dette er fordi folk ikke melder ifra, kan man ikke vite sikkert.

 

 

 

 

Mette forteller at det er svært viktig å ha gode rutiner, systemer og fokus på mobbing.

På Sjøstrand barneskole får elevene en gang i året en trivselsundersøkelse som de må svare på. Resultatene fra denne undersøkelsen blir lagt ut på Internett. De har også et elevråd som jobber hardt med dette temaet, og de har antimobbe- kampanjer.  

Fokus på trivsel
- Vi er opptatt av å jobbe for en god atmosfære og god stemning hos oss, sier sosiallærer ved Steinerskolen, Anita Andreassen.

Anita forteller at man ikke kan snakke nok om mobbing. Det er så viktig at det debatteres om med jevne mellomrom.

Anita forteller at de like før jul hadde besøk av politiet og et kompetansesenter. Dette for å lære mer om kommunikasjon og hvordan man forebygger mobbing.

Muntlig og skriftlig mobbing 
I følge VG opplever mange at det er lettere å mobbe over Internett og mobil. Det er delte meninger om hva som oppleves som verst. Noen syns at det er mest ubehagelig å bli mobbet ansikt til ansikt, mens andre syns det er veldig skremmende å oppleve skriftlig mobbing over Internett og sms.