Sørnett

Stadig yngre narkotikamisbrukere

Mer THC gjør cannabisen farligere. Foto: www.flickr.com

Mer THC gjør cannabisen farligere. Foto: www.flickr.com

Nye cannabisvarianter er farligere og er mer uberegnelige enn tidligere.

Publisert:

Cannabis-bruken blant de unge har gått kraftig opp de siste årene. Det har ført til at produsentene av det narkotiske stoffet tilsetter mer av virkestoffet THC som gir en sterkere rus. Nedgangen av stoffet CBD, som har en dempende anti-psykotisk effekt, fører til flere negative sider ved dette stoffet.

- De unge som røyker denne cannabisen har en større risiko for å havne i psykose, sier Håvard Berge, koordinator i Hasjavvenning Kristiansand.

- Hvor gamle er de yngste brukerne dere jobber med?

- Gjennom vårt arbeid med hasjavvenning har vi jobbet med personer som har vært helt nede i tolv år, første gangen de prøvde cannabis. Den vanlige debutalderen er fjorten år, men de begynner å øke forbruket når de er rundt 15-16 år, utdyper Berge.

Økende forbruk

En undersøkelse fra 2013 viste at fem prosent av tiendeklassingene i Kristiansand hadde prøvd cannabis.

- Blant 17-åringene på videregående skoler i distriktet, har opp mot tjue prosent prøvd eller bruker rusmiddelet, forklarer Håvard Berge.

Avvenningstilbud for ungdomsskoler

Hasjavvenning Kristiansand jobber med kortprogram som er rettet inn mot ungdomsskoler. Dette er et kurs hvor de forteller ungdommene, og senere foreldrene, om cannabis generelt og hva dette stoffet gjør med kroppen.

 - Det er veldig viktig at foreldrene får samme kunnskap som barna, siden holdningene skapes i hjemmet, avslutter Berge.