Sørnett

Sykepleiere kjemper om fulltidsstillinger

Andrea Winter Håland, sykepleier på Valhalla omsorgssenter. Foto: Elina Hjønnevåg

Andrea Winter Håland, sykepleier på Valhalla omsorgssenter. Foto: Elina Hjønnevåg

I fjor jobbet Andrea som sykepleier på tre forskjellige steder i samme kommune. Bare 43,2 prosent av sykepleierstillingene i Kristiansand kommune er tilnærmet fulltid, og flere må shoppe stillinger for å nærme seg full jobb.

Publisert:

- Det var veldig travelt. Jeg måtte stille opp like mye på hver arbeidsplass å være like på. I tillegg var det forskjellige kollegaer å forholde seg til hele tiden. Jeg hadde tre barn og merket fort i forhold til lønn at det var veldig lite med deltidsstilling.

De tre første årene hadde Andrea Winther Håland flere deltidsstillinger. 60 prosent på Valhalla omsorgssenter, 20 prosent på kontor og 10 prosent i fengselshelsetjensten.

- Den eneste fordelen med å jobbe deltid er at man har mer tid til familie. I forhold til lønn og pensjon så er det bare ulemper, forteller Håland. 

[faktaboks]

 

Søkte på en 75-100 prosent stilling men fikk tilbud om 60 prosent 
- Sjefen min fikk ganske tidlig tegn fra meg om at jeg ønsket å gå opp i stilling. Hun ønsker å legge til rette for at vi skal få større stillinger, men jeg ønsker å få fulltid, og søker på alt som dukker opp. Vi er jo flere som ønsker å få opp stillingene, så det er alltid en kamp, forteller Håland.

Målet er flere fulle stillinger
Anne Sofie Hellebø er leder for sykehjem og omsorgsboliger Kristiansand kommune. Hun tror kommunen er flinkere på å lyse ut fulle stillinger enn det sykehuset er.

- Jeg tror det er lettere å få full stilling i kommunen for sykepleiere, men vi har noen begrensninger vi også. Erfaringen er at det er mange som ikke ønsker det.

[img175592_2LM]

- Det har nok vært enklere på flere måter for ledere å ha flere å spørre om å ta ekstra vakter. Dette er for å dekke  sykefravær, for å ta ekstra oppgaver, for å dekke turnusen og sikre forsvarlig drift. Vi må ha folk på vakt hele døgnet, alle dager i uka. Spesielt helger er en utfordring. Det har vært en tradisjon i mange år, at det er ok å ha deltidsstillinger, og å ha noe å flyte på videre med ekstra behov, forteller Hellebø.

 

«Målet er at fulle stillinger skal være normalen, og det vil gå gradvis. Men det er krevende å få turnusen til å gå opp»

Må alltid følge med for å få større stilling
- Man må vise interesse. Man må være på og selv ta ansvar for ting blir ikke servert. En bør følge med på utlyste stillinger, følge med på arbeidsplassen og være interessert, sier Håland.

Hun forteller videre at det er mange som klarer å jobbe fullt med å ta ekstra vakter. Dette er likevel belastende og uforutsigbart. Man klarer ikke å planlegge hverdagen sin med familie og barn hvis en alltid skal si ja til alle ekstravakter. En full stilling er mye mer forutsigbart og gjør det lettere å planlegge.

Fulle stillinger er en fordel for både pasienter og sykepleier

[img175592_3LM]

Sykepleiere har en kompentanse som pasientene trenger, og det er pasientsikkert å være på jobb mest mulig, forteller Grethe Dølbakken, foretakstillitsvalgt i Sørlandet Sykehus HF.

«Å jobbe i en hundre prosent stilling er jo normalt i alle andre yrker»

Pasientene til Håland har flere sykepleiere. Det å kunne følge opp en pasient i flere dager lar seg ikke gjøre når en har så mange små stillinger.

- En ser jo det ville vært en kjempefordel for pasienten å ha fast sykepleier, en ville ha sluppet å fortelle sykehistorien sin dag etter dag og om igjen. Den ville blitt trygg på den sykepleieren som kommer, og oppfølgingen ville blitt mye bedre tror jeg.

Sykepleiere velger familien
I fjor gjorde Norges Sykepleierforbund en undersøkelse som var rettet mot både medlemmene i kommunen og i sykehuset. Den viser at sykepleierne har stor arbeidsbelastning, i tillegg til årsaken en velger å jobbe redusert. Den viser også at en del av deltidsstillingen kan forklares kulturelt.

- Sykepleiere velger å jobbe redusert stilling av flere grunner. Det kan være blant annet på grunn av stor vaktbelastning, arbeidsmengde, helse, familie og barn. Samtidig er det muligheter for å jobbe redusert stilling i sykepleieryrket som jobber etter turnusplaner som skal gå opp.

Hun kjenner igjen beskrivelsene til Håland og forteller at Norges Sykepleierforbund ønsker å hjelpe flere til å komme i full jobb.

- Vi vil være med i drøfting når stillinger skal lyses ut, for å se om det er muligheter for at dette kan bli en hundre prosent stilling. Vi støtter ordninger hvor man kombinerer flere stillinger slik at man til sammen kan ha større stilling.

Siden januar har Håland vært i en 70 prosent fast stilling som øyeblikkelig-hjelp-døgnopphold (ØDH) på Valhalla omsorgssenter. I tillegg har hun 20 prosent i byen på et kontor som vikariat. Dette utgjør fortsatt deltid, men 90 prosent stilling.

- Sjefen min ønsker å legge til rette for at vi skal få større stillinger, men fremdeles ønsker jeg å få større stilling. Jeg søker på alt som dukker opp på min arbeidsplass.