Sørnett

UNDERSØKEDE JOURNALISTIKK: Et innblikk i barneverntjenesten

Daniela Dimitrova fra Pixabay.

Daniela Dimitrova fra Pixabay.

Sosionom Tore Berg opplever familiene lite kritikk mot barnevernet.

Publisert:

Tore Berg er 53 år gammel. Han er utdannet sosionom og jobber som familieveileder i Tiltaksavdelingen i Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen.

Ulike målsettinger

- Jeg jobber med oppfølging av barn/unge i aldersgruppen 10-18 år, som bor hjemme hos sine foreldre eller i fosterhjem. Jeg veileder foreldre/foresatte for å nå ulike målsettinger som er satt i begynnelsen av samarbeidet.

Han forteller at målsettingene kan handle om å endre atferd hos barn/ungdom, gjennom å jobbe med foreldreferdigheter.

- Dette kan være å innarbeide gode rutiner, evne å ha tilsyn og oversikt, involvere nettverk. Andre temaer kan være evne til å samarbeide med andre i nettverk eller andre etater, sikre en trygg overføring fra fosterhjem til biologiske foreldre, samarbeid med den andre forelder, forklarer Berg.

Les også!: -Det er ikke mulig å avslutte etter tre år og få en bachelorgrad

- Opplever du mye kritikk av barnevernet?
- I direkte kontakt med familiene opplever jeg lite kritikk mot barnevernet. Jeg opplever at familiene i stor grad setter pris på samarbeidet. Ofte føler jeg at foreldre som i utgangspunktet er kritiske eller skeptiske til barneverntjenesten endrer oppfatning etter å ha blitt trygge på at vi ønsker å bidra til at familien skal få det bedre, sier Berg.

Han forteller at det mest givende ved jobben han har er å møte og samarbeide med nye familier.

- Å se når dette samarbeidet skaper en positiv utvikling i en familie, legger han til.

Les også!: -Behøver flere med mastergrad i barnevernet

En variert arbeidshverdag

Kari Normann (47) er utdannet sosionom og har jobbet ved tiltaksavdelingen BVT i tre år. I denne saken har vedkommende fått et fiktivt navn og ønsker ikke å stå frem med ekte navn.

I et intervju med Normann forteller hun at arbeidshverdagen er variert og at jobben bærer med seg flere utfordringer.

- Det er mye direkte kontakt med foreldre, barn og samarbeidspartnere (som barnehager, abup, Trygg Oppvekst). Jeg har ofte avtaler hjemme hos familien, men møter også foreldre med eller uten barna på kontoret, alt ettersom hvilke mål og metoder vi har valgt.

Utover det kan arbeidshverdagen inneholde interne arbeidsdager som går til veiledning i teamet og til å planlegge og dokumentere arbeidet de gjør.

- Som oftest jobber jeg 8-16, men jeg har også noen kvelder innimellom der det skal jobbes med eksempelvis kveldsstellet, legging, rutiner og lignende, sier Normann.

Les også!: Forstår kritikken mot barnevernet

Balansen mellom tillit og åpenhet

- Hva er det mest utfordrende med å jobbe i barnevernet? 

- Vi får ofte de familiene som står på grensen mot omsorgsovertakelse dersom det ikke oppnås endring. Det er alltid et stort ansvar å ha. Det å skulle bygge tillit, men samtidig klare å være helt åpen med familien når vi er veldig bekymret er kanskje den største utfordringen, svarer Normann.

[img222825_2LF]

Les også!: Veileder barn og unge under barnevernets omsorg

Hun forteller at det også kan være vanskelig å skulle velge riktig hjelp/metode.

- Det retrospektive er kanskje den største utfordringen de gangen vi opplever å ikke få det til. Tankene om hva vi kunne gjort annerledes. Da er det viktig og godt å ha et solid team rundt seg, sier hun.

- Hva er det mest givende ved jobben din? 

- Det er definitivt når vi ser at endring skjer, og at både barn og foreldre blomstrer. Det er også givende å jobbe på et godt team og hele tiden få lov å videreutvikle seg og jobbe med kompetansen, avslutter Normann.