Sørnett

Vårpussen forurenser båthavna

Avfallshåndtering: Rester etter båtpussen ligger igjen på bakken. Foto: Henrik Samuel Hansen

Avfallshåndtering: Rester etter båtpussen ligger igjen på bakken. Foto: Henrik Samuel Hansen

Bunnstoffrester på bakken, og tilsynelatende forlatte kjemikaliebokser. Kommunen bekrefter at avrenning i Kuholmen småbåthavn ikke blir renset etter dagens krav.

Publisert:

Fylkesmannen i Vest-Agder ber båteiere og havner om å hindre forurensing. Sørnetts eget besøk i Kuholmen småbåthavn i Kristiansand avdekker at det ligger igjen avfall etter båtpuss. Denne maidagen er flere båtfolk i full gang med vedlikehold og klargjøring av båt i den kommunale småbåthavnen i Bertesbukta. Flere steder lå det avfall etter båtpuss som tilsynelatende virket forlatt. Dette til tross for at det er utplassert miljøstasjoner inne på området.

Per-Christian Nygård som er leder ved Småbåthavnkontoret i Kristiansand kommune, sier at båtfolket stort sett rydder opp etter seg.

-Vi oppfordrer likevel folk til å bli flinkere, og anmoder dem om å samle opp avfall, sier han, og  forteller at kommunen har personell som følger opp en del på anlegget.

[img111921_2RM]

 

Hindre miljøskadelig forurensing.

Fylkesmannen i Vest-Agder uttaler på sine internettsider at gammel olje, bunnstoff og batterier fra båter kan være skadelig dersom det ikke håndteres riktig. Fylkesmannen refererer også Miljødirektoratet som sier at småbåthavner og opplagsplasser har en plikt til å hindre miljøskadelig forurensing. Miljøstasjoner med kildesortering og avfallskontainere er på plass i Bertesbukta.

- Etter beste evne bør de samle opp bunnstoff som fjernes fra skrogene. Spyleplasser med tett dekke, oppsamling av avrenningsvann og enkle rensesystemer med sandfangkum og filter kan bidra til at utslipp fra virksomheten ikke fører til miljøskader, skriver Fylkesmannen i Vest-Agder på sine internettsider og viser også til internettportalen erdetfarlig.no som Miljødirektoratet står bak i samarbeid med Mattilsynet og Miljømerking. Denne internettsiden anbefaler blant annet å legge en presenning under båten for å samle opp slipestøv eller avskrapet bunnstoff. Bakgrunnen for at dette er viktig er at bunnstoff inneholder stoffer som er skadelige for vannlevende organismer. I Kuholmen småbåthavn er det både asfalt og grusdekke der båter står på land.

[img111921_3RM]

 

Kommunen

Leder av Småbåthavnkontoret Per-Christian Nygård bekrefter at Kuholmen småbåthavn per i dag ikke har et fullgodt opplegg.

- Anlegget er ikke oppgradert med hensyn til de nye reglene om avrenning og oljeutskiller. I forhold til oppgradering av anlegget foreligger det ingen plan på dette nå. Det ligger lenger fram i tid, opplyser Nygård.  Han forteller at det i nye småbåthavner som etableres er renseanlegg som tilfredsstiller dagens krav.  

 

Båtfolk

Under vårt besøk i båthavna i Kuholmen, snakker Sørnett med flere båtfolk som var i gang med å gi båten den nødvendige behandlingen før vårens sjøsetting. De er fornøyd med de utplasserte miljøstasjonene.

- Vi prøver å samle opp restene, og sorterer etter beste evne, sier en av båtfolkene i småbåthavnen.

 

Se også sak på NRK.no, Søndagsrevyen: Forurensing i småbåthavner