Sørnett

Jegersberg gård

Nå har det snart gått ti år siden kommunen kjøpte Jegersberg gård, som i dag er et rehabiliterings- og kompetansesenter for rusavhengige. I løpet av disse ti årene er det mange som har fått hjelp til å ta tak i utfordringene sine. Kenneth er en av dem.

Publisert: