Sørnett

Vil streame fylkespolitikken

Politiske møter i Vest-Agder blir trolig streamet på web-tv fra april. Fylkeskommunen og Rogaland er tregest av alle fylker på å innføre dette.

Publisert:

Tirsdag gikk fylkesutvalget inn for fylkesrådmannens planer om web-streaming av fylkespolitiske møter. Vest-Agder og Rogaland er de eneste fylkene i landet som ikke allerede har videostreaming fra politiske møter.


Fylkestinget behandler 15. desember budsjettet for neste år. Om fylkestinget går inn for forslaget, vil det starte opp i slutten av april.


- Det ser absolutt ut som at dette blir gjennomført, samtlige partier i fylkesutvalget vil komme i gang med dette, sier kommunikasjonrådgiver i Vest-Agder fylkeskommune, Jan Torkelsen.

Setter i gang arbeidet

- Det er usannsynlig at dette ikke inkluderes i budsjettet. Arbeidet er allerede i gang, og vi satser på å bestille utstyret over nyttår, sier Torkelsen.

I april ble det bestemt at direkteoverføring av politiske møter på fylkeskommunens nettsider, skal innføres i 2016. Planleggingen er nå i gang, men prosjektet kommer ikke i gang før pengene er på plass.

Grunnen til at fylkeskommunen ønsker dette er for å lette kunne formidle saker til politisk interesserte folk, berørte og presse. Sistnevnte vil på denne måten lettere presentere ferske nyheter.

- Det visuelle betyr stadig mer og mer. For pressen vil det bli mer tilgjengelig og lettere å følge sakene på direkten, sier Torkelsen.

Krever ressurser

At fylkestingsamlingene ikke har en fast møtesal, gjør saken vanskeligere. Møtene holder sted på ulike steder i fylket, og dette gjør at de ikke kan ha fast installert utstyr for overføringen som andre fylkeskommuner. Dette gjør at det blir mer utfordrende i forhold til fylkesting som har faste møtelokaler, skriver assisterende fylkesrådrådmann Kristin Tofte Andresen i sin innstilling til Fylkesutvalget i Vest-Agder fylkeskommune tirsdag.

- Det krever også kompetanse fra ansatte, og vi skal ha egne ansatte for å gjøre jobben, sier Torkelsen.

Prosjektet vil ha en kostnad på til sammen 350 000 kroner, pluss årlige lisenser på opp til 50 000 kroner.

- Vi har snakket lenge om dette, og det har tatt lang tid. Det har ikke blitt prioritert med tanke på økonomi, sier Torkelsen.

Web-formidlingen vil i tillegg til direktesending også åpne mulighet for en ekstraservice. I ettertid av møtet vil det til hver sak som har vært behandlet bli knyttet en lyd- og bildesekvens som kan spilles av, står det i fylkesrådmannens instilling på tirsdag.

- Det vil si at sekvenser fra møter vil bli lagt ut i relevante artikler på hjemmesiden. Man kan altså gå tilbake i arkivene å se hva som har blitt diskutert i de ulike sakene, sier Torkelsen.