Sørnett

2,6 millioner skal gjøre kollektivtransport mer tilgjengelig

Pengene skal brukes til å videreføre arbeidet på Tinnheia, ferdigstille tiltak langs Østre ringvei i Lund ruteområde og tiltak langs Sømsveien.

Publisert:

Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø ble i dag informert om at et samlet tilskuddsbeløp på 2,645 millioner er blitt innvilget for å gjøre kollektivtransporten i Vest-Agder mer tilgjengelig for funksjonshemmede, skriver informasjonstjenesten til Vest-Agder fylkeskommune i en pressemelding.

Pengene kommer fra en tilskuddsordning opprettet av staten i 2006, hvor kommunesektoren kan søke midler til delfinansiering på opptil 75 prosent av kostnadene for å hjelpe kollektivtransporten bli mer tilgjengelig for funksjonshemmede. Vest-Agder har sendt inn to søknader til nå i 2011, hvor det er blitt bedt om til sammen 7,5 millioner kroner.

Årets tildeling skal Kristiansand kommune bruke til å videreføre arbeidet på Tinnheia, mens Vest-Agder fylkeskommune skal bruke deler av midlene til å ferdigstille tiltak langs Østre Ringvei i Lund ruteområde, og planlegge og påbegynne tiltak langs Sømsveien.