Sørnett

4 av 10 gir kvinnen skylden for overgrep

Vidar Bjelland (sosionom), Ellen S. Øyna (sosionom og familieterapeut) fra Senteret mot seksuelle overgrep (Smso) holdt foredrag for de som ønsket på UiA i går. Foto: Susanne Flølo

Vidar Bjelland (sosionom), Ellen S. Øyna (sosionom og familieterapeut) fra Senteret mot seksuelle overgrep (Smso) holdt foredrag for de som ønsket på UiA i går. Foto: Susanne Flølo

I går gjestet senteret mot seksuelle overgrep (SMSO) Universitetet i Agder i Kristiansand.

Publisert:

SMSO presenterte blant annet tall fra 2007 som viste at 42,1 % av menn i Arendal mente kvinnen selv var skyld i overgrep dersom hun gikk utfordrende kledd. Selv om det de siste årene later til at færre aksepterer denne holdningen, er det fremdeles lang vei å gå.

Det var AmnestyStudentene på UiA som tok initiativ til å få inn forelesere for å snakke om seksuelle overgrep. Niklas Didrik Hellum, som er leder for AmnestyStudentene, peker på viktigheten av å snakke om dette tabubelagte temaet.


Hva er det du kan gjøre mot et annet menneske som er verre enn å ta fra dem integriteten? - Niklas Hellum

- Vår seksualitet er en stor del av oss, og hvis noen tar fra deg seksualiteten og ødelegger eller korrumperer den så tar de fra deg selvrespekten, og hva er det du kan gjøre mot et annet menneske som er verre enn å ta fra dem integriteten? Dette er helt klart et tema som trenger mer fokus, og jo lettere det er for et samfunn å snakke om det, jo større tjeneste gjør vi oss selv, sier Hellum.

Et lavterskeltilbud

Senteret mot seksuelle overgrep dekker 27 kommuner i Agder, og er finansiert av kommunen og fylkeskommunen. Det er et gratis lavterskeltilbud til de som er berørt av seksuelle overgrep.

- Aller mest jobber vi i form av individuelle samtaler, men vi har også konferanser og gir informasjon slik at folk får vite at vi eksiterer. I utgangspunktet jobber vi med barn fra 16 år og oppover, barn under 16 blir tatt hånd om av barnevernet og barnevernloven, men vi kan jobbe med mor og far. Eksempelvis hvis de har et lite barn som har blitt utsatt for overgrep, så der kommer vi inn der, sier Ellen S. Øyna sosionom og familieterapeut i Smso.

Krever høyere utdannelse

Alle de ansatte har høgskole- eller universitetsutdannelse med erfaring innenfor tematikken. I oppstarten var alle de ansatte ved senteret selv ofre for seksuelle overgrep, men det er ikke lenger ett krav.

- Senteret begynte for 20 år siden med en selvhjelpsgruppe med kvinner som selv var utsatt for overgrep, og så har det utviklet seg til å bli det det er i dag. Fremdeles har mange av de som jobber her vært utsatt, men det er ikke et krav lenger, sier Øyna.

«Nei er nei»

En av de fire hovedkampanjene til Amnesty i Norge i høst er "Nei er nei". Det er en holdningskampanje som tar sikte på å lære folk å respektere hverandres seksuelle grenser. Flesteparten av tilhøreren i salen i går var nettopp medlemmer av AmnestyStudentene.

- Dette foredraget er relevant for oss fordi det er følgene av det vi forsøker å jobbe for å forhindre. Hvis du vet hvordan du får rett hjelp, så er du et stykke på vei. Nei er nei er jo preventivt, men hvis du først er så uheldig at du blir utsatt for et seksuelt overgrep så må det også jobbes i etterkant, sier Hellum.