Sørnett

40 nye omsorgsboliger skal tilrettelegge for demente

INSPIRERENDE: Politikerne har hentet inspirasjon fra en landsby for demente i Nederland. Foto: Hans Erkelens

INSPIRERENDE: Politikerne har hentet inspirasjon fra en landsby for demente i Nederland. Foto: Hans Erkelens

I går kom Helse og sosial styret frem til hvordan de mente de skulle gjennomføre bygg og drift av et kommende bofellesskap for demente på Sørlandet. Spørsmålet var om dette skulle gjøres gjennom et offentlig privat samarbeid, eller av kommunen alene. Partene hadde ulike meninger.

Publisert:

Hovedfokuset lå på hvordan bofellesskapet skulle bygges og driftes. Det ble reist spørsmål om prosjektet skulle gjennomføres gjennom et offentlig privat samarbeid også kalt OPS, eller om kommunen skulle pålegges alt ansvar. En del av representantene var for OPS, blant annet Fremskrittspartiets Øyvind Berntsen.

- Ved å ikke inngå ett offentlig privat samarbeid låser kommunen seg til en dårligere løsning, sier Øyvind Berntsen.

[img144739_2RM]

Argumentet til Fremskrittspartiet går ut på at gjennom en OPS løsning kan det offentlige i samarbeid med det private samle ekspertise i ønske om en best mulig løsning. På den måten sparer kommunen unødvendige utgifter.

Arbeiderpartiet og Rødt stiller seg uenig til dette og mener derimot at et OPS samarbeid ikke vil gagne kommunen. Basert på erfaring mener de at slike prosjekter vil føre til dårligere vilkår for arbeiderne og mindre spillerom for kommunen.

- Vi mener sammen med administrasjonen at dette bør gjennomføres i kommunal regi, både med tanke på bygging og drift av prosjektet, sier Jannike Arnesen fra Arbeiderpartiet.

[img144739_3RM]

Flertallet på møtet valgte å støtte administrasjonens forslag om at kommunen får alt ansvar for gjennomføringen av prosjektet. Det ble så vedtatt av styret. Temaet vil bli diskutert igjen i flere offentlige møter utover Juni, før den endelige avgjørelsen kommer i bystyremøtet den 22 Juni.

Prosjektet 

Planen er at 40 nye omsorgsboliger skal bygges som en slags landsby for demente. Den skal legge til rette for at demente kan leve et vanlig liv tross tilstanden.

- Prosjektet er en ide som er hentet fra Nederland, og har som formål å gi demente med behov for daglig tilsyn et sted å bo. Akkurat nå er det eneste tilbudet sykehjemsplass, dette er ikke ideelt for denne målgruppen. Vi ønsker å gi dem et sted der de kan leve et fullverdig liv som alle andre mennesker og ser på dette som en lovende løsning, sier prosjektleder Ilse Van Lingen.

De 40 nye omsorgsboligene vil trolig plasseres ett sted på Østsiden av Kristiansand.

- Planen er at det skal ligge ved et sykehjem som har vært planlagt i lang tid på Østsiden av byen, man tenker seg nok kanskje Randesunds området sier Berntsen.

Omsorgsboligene forventes å stå ferdig innen 2019, sykehjemmet derimot vil stå ferdig i 2023-2027 hvis alt går som planlagt.