Sørnett

8 av 10 er fornøyd med utdanningen

Merethe Westberg Cummings mener det er flere årsaker til tilfredsheten blant UiA-studenter (Foto: arkiv)

Merethe Westberg Cummings mener det er flere årsaker til tilfredsheten blant UiA-studenter (Foto: arkiv)

En ny undersøkelse viser at flesteparten av studentene ved Universitetet i Agder er fornøyd med studiene sine.

Publisert:

Universitetet i Agder og TNS gallup presenterte i januar «Kandidatundersøkelsen 2013». Dette er en omfattende undersøkelse blant tidligere studenter ved Universitetet i Agder som blant annet har gått innom studentenes trivsel med studietilbudet. Den ferske undersøkelsen viser at rundt 80 % av studentene er tilfredse med utdanningen de har fått ved UiA.  Dette er en liten oppgang fra en tilsvarende undersøkelse i 2010 som viser at rundt 75 % av studentene var tilfredse. Merethe Westberg Cummings jobber i formidlingsavdelingen ved UiA og er prosjektleder for kandidatundersøkelsen. Hun syns UiA gjør en god jobb for å øke utdanningskvaliteten og tilfredsheten blant studentene på de ulike studieprogrammene.

- Tilbakemeldinger fra både studenter og kandidater er viktig for universitetet i det videre arbeidet med å utvikle studiene. Vi får innsikt i områder vi er spesielt sterke på, og i tillegg får vi konkretisert områder vi har et forbedringspotensiale på. Det er gledelig at vi ser en positiv utvikling, forteller Westberg Cummings.

Hun forteller at UiA hele tiden jobber for å styrke kvaliteten på utdanningstilbudet.

Flere årsaker

Westberg Cummings mener det er flere årsaker til den høye andelen av tilfredse studenter ved UiA.

Vi ser at tilfredshet med studiene har en sammenheng med arbeidslivstilknytningen i etterkant av studietiden. Kandidater som opplever å ha fått relevant jobb er i større grad tilfredse med utdanningen. En høy andel av kandidatene får en jobb de anser som relevant, og er tilfredse med stillingen deres. Det betyr at det på mange studieprogram er en god sammenheng mellom studier og arbeidsliv. UiA er opptatt av å samarbeide tett med regionen, og at studiene skal gi riktig kompetanse til hva som trengs i arbeidslivet etter studiene.

En annen årsak til høy tilfredshet har sammenheng med innholdet i utdanningen. Mange kandidater uttrykker at de f.eks. har fått gode ferdigheter i å anvende kunnskap på nye områder, at de har blitt gode til å se nye muligheter og perspektiver, og at de har opparbeidet god evne til analytisk tenkning. Hun tror også at studiekvaliteten er høy og at universitetets nytenkende filosofi er viktige faktorer for studentenes tilfredshet. I tillegg ser vi at masterkandidater er noe mer tilfredse enn bachelorkandidater.

Støttes av studiebarometeret

I høst publiserte NOKUT et studiebarometer som er en nasjonal undersøkelse som viser studenters tilfredshet ved alle studiene og ved alle studiestedene i Norge. Undersøkelsen viser også hvor tilfreds studenter er ved forskjellige aspekter av studiene. Det ferskeste studiebarometer støtter opp om kandidatundersøkelsen og viser at studenter ved UiA er i stor grad fornøyd med de fleste studier. På flere linjer kommer UiAs tall bedre ut enn andre skoler. Studiebarometeret viser blant annet at grunnskolelærerutdanningen i Kristiansand kommer bedre ut enn tilsvarende studie ved Høgskolen i Oslo og Akershus når det gjelder aspekter som læringsmiljø og medvirkning i studiene. Utdannningen i Kristiansand ligger også over landsgjennomsnittet for tilsvarende utdanning. Andre studier som sykepleierstudiet og sosionomstudiet kommer godt ut på det ferskeste studiebarometeret.