Sørnett

Agder kunstsenter med ny kunstutstilling

"Water Music" og "Under Water Music" følger kameraet til en gruppe unge synkronsvømmere under gjennomføringen av en koreografi både over og under vann! Den romlige installeringen i kunstsentret gir betrakteren en mulighet til selv å ha en følelse av å være ,i og omringet av, vannet.

Publisert: