Sørnett

Aldri før har det vært så mange som har gått på "NAV"

Asle Stalleland, Kommunikasjonsrådgiver hos NAV Agder. Foto: NAV, Hjemmeside.

Asle Stalleland, Kommunikasjonsrådgiver hos NAV Agder. Foto: NAV, Hjemmeside.

Etter andre verdenskrig var arbeidsledigheten høyere enn det den er per dags dato!

Publisert:

NAV Agder har aldri hatt så mange søkere som de har hatt i korona perioden. 

Arbeidsledigheten under korona situasjonen er den høyeste Norge har opplevd siden andre verdenskrig. 7.april var 15,4 prosent av arbeidsstyrken i landet registrert som arbeidssøkere hos NAV.

Vi sendte mail til NAV Agder og kom i kontakt med Asle Stalleland som er kommunikasjonsrådgiver hos NAV Agder. Vi stilte spørsmål blant annet arbeidsledighet, søkere og behandlingstid.

Asle kunne gi oss en glad nyhet med engang og si at det var 960 færre søkere hos NAV enn uke tidligere ved siste oppdatering som var 12.mai. 498 registrerte seg hos NAV forrige uke, og 1400 personer som har vært ledige/permitterte hadde kommet seg tilbake i jobb.
Sammenlignet med uke 15, da ledigheten var på sitt høyeste, var det tirsdag den 12. mai registrert 2427 færre arbeidssøkere. Nedgangen med færre arbeidssøkere de siste fem ukene etter at korona traff oss har vært størst innen butikk- og salgsarbeid, reiseliv og transport og bygg og anlegg.

"På grunn av den enorme økningen i antall dagpengesøknader er behandlingstiden blitt nå lang" skriver Asle Stalleland.
Han skriver også videre at NAV opprettet like før påske en midlertidig ordning, der du kan søke forskudd på dagpenger. Søker du forskudd har du pengene på konto innen få dager. Derfor oppfordrer NAV alle som har søkt om dagpenger og trenger penger innen kort tid til å søke om forskudd på dagpenger.

 

NAV`s tiltak for raskere behandling


NAV har satt i verk en rekke tiltak for å sikre at mennesker som er sagt opp eller permittert kan få penger raskt, slik at de klarer seg gjennom hverdagen. Tidligere har vi nevnt ordningen med forskudd på dagpenger. I tillegg har NAV måttet nedprioritere en del andre oppgaver og omdisponert ansatte, slik at flere nå jobber med dagpenger. NAV ansetter også mange i midlertidige stillinger for å behandle saker raskest mulig. Bare i Agder ansatte de 25 saksbehandlere i midlertidige stillinger, 11 av disse i Kristiansand.

[faktaboks]