Sørnett

Anbefaler flere eldre å trene

- Jo flere, jo bedre

Bente Knudsen trener hardt, og anbefaler enhver annen å gjøre det samme
 Foto: Dani Lie

Bente Knudsen trener hardt, og anbefaler enhver annen å gjøre det samme Foto: Dani Lie

Det er stadig flere eldre i Norge som trener og er fysisk aktive. Likevel mener personlig trener Bente Knudsen at det aldri kan bli for mange eldre mennesker som trener.

Publisert:

Sist oppdatert: 24.05.2023 kl 12:54

Bente Knudsen har holdt flere gruppetimer med eldre mennesker som ønsker å komme i form. Hun mener at det å trene er ekstremt viktig på flere områder når man blir eldre.

- Det er superviktig, både med tanke på balanse og styrke, men også for å forebygge skader, forteller Knudsen.

Hun forteller også at det å trene bein er det aller viktigste for en eldre person for å kunne fungere ellers i samfunnet.

Foto: Dani Lie

Foto: Dani Lie

Videre forteller Bente at trening også er essensielt på flere plan for å øke livskvaliteten hos en eldre.

- Når man går her er det jo gruppetimer, så det er jo veldig sosialt, men også med tanke på det å orke mer og klare mer i hverdagen øker det livskvaliteten.

Selv om Bente mener det er veldig mange eldre som trener i Kristiansand, sier hun også at det kan aldri bli for mange aktive mennesker.

- Jo flere som trener, jo bedre, folkehelse er kjempeviktig, spesifiserer hun.

Hilde Lohne Seiler har doktorgrad i fysisk aktivitet og fysisk form hos eldre individer, og hun forteller at eldre burde fokusere på styrketrening.

- For å kunne klare dagligdagse aktiviteter er du avhengig av en viss styrke, så i den forbindelse er det veldig viktig for eldre å trene styrke, forklarer Seiler.

Foto: Dani Lie

Foto: Dani Lie

Videre forteller Seiler at fysisk aktivitet er noe man er veldig opptatt av hos eldre, og at de skal ha en viss mengde fysisk aktivitet om dagen. Seiler henviser også til anbefalingene fra Helsedirektoratet som er minimum 150 minutter med fysisk aktivitet i løpet av en uke på moderat tempo.

- Bare det å bevege seg litt gir økt energiforbruk, og det er veldig viktig jo eldre vi blir. Bare det å gå fra sittende til stående posisjon og fra stående til gående posisjon gir økt energiforbruk og er viktig for å påvirke helsen, som igjen påvirker evnen til å kunne mestre utfordringer i det daglige liv, sier hun.

Eldre mennesker kan også få et kraftig fall i balansenivået om den ikke vedlikeholdes. Derfor anbefaler Seiler det å gå turer i ulent terreng eller balansere på ustabilt underlag der man stadig må innhente en viss ubalanse.

-Når man blir eldre bruker man lenger tid på å hente inn en ubalanse, så da må man også tenke på det å gå turer i ulent terreng hvor man stadig må hente seg inn. Det er også noe som er veldig viktig å tenke på når man blir eldre.