Sørnett

Aquarama-utslipp kan nå Bystranda

Miljøsjef i kommunen, Øystein Holvik, vil ikke la Aquarama bruke kommunens overvannsnett. FOTO: Henning Torp

Miljøsjef i kommunen, Øystein Holvik, vil ikke la Aquarama bruke kommunens overvannsnett. FOTO: Henning Torp

Miljøsjef Øystein Holvik frykter at avfallsvannet fra Aquarama kan forurense Bystranda.

Publisert:

Svømmehallen i Aquarama er i dialog med Kristiansand kommune om å få bruke overvannsnettet til å slippe ut avfallsvannet. Kommunen er negativ til denne løsningen.

–Vi vil ikke ha dette opp på overflaten. Vi vil ha det ned på dypt vann så det ikke kommer opp til overflaten. Det kunne vært et alternativ å sende vannet til kloakksystemet, men dette vil ikke være en god løsning ettersom det er såpass store vannmengder det er snakk om, mener Holvik.

Dyrere

Kommunen har foreslått at Aquarama skal bygge sitt eget avløpsnett. Aquarama mener dette vil bli altfor dyrt.

– Kommunens løsning er nok dyrere, men det vil ikke bli de store kostnadsforskjellene i forhold til størrelsen på prosjektet, sier Holvik.

Er Aquaramas overvannsløsning i det hele tatt aktuell?

–Vi mener den ikke er det. Dette har vi også sagt skriftlig til dem. Aquarama kan anke avgjørelsen vår, og da vil det bli en politisk beslutning. Vi kan ikke ta noen sjanser når det gjelder Bystranda, sier Holvik bestemt.

–Uforståelig

Eyvind Marcussen, sivilingeniør i Aquarama, stiller seg uforstående til avslaget fra kommunen.

–Det er det minst forurensende avfallsvannet som skal sendes til overvannsnettet. Dessuten blir det renset litt før det sendes ut, forklarer Marcussen.

–Vi hadde trodd kommunen skulle være enige i dette, ettersom vi har gjort lignende før. Jeg forstår ikke hvor det ikke er greit denne gangen.

[img23339_2RM]

For dårlig overvannsnett

Marcussen tror kommunen har for dårlig overvannsnett, og at disse overvannsutløpene renner ut steder de ikke ønsker selv.

–Det er jo ikke drikkevann vi slipper ut, men det er mye mindre forurenset enn overvannsvannet. Kanskje vi må slippe avfallet på kloakknettet, noe som ingeniørvesenet ikke ønsker. De vil ha dette på overvannsnettet.

Marcussen mener også at de vinner på dette miljømessig, blant annet med gjenvinning av varme. De undersøker nå hvor mye en egen linje fra bassenget og ut på dypt vann vil koste.

–Vi får håpe dette ikke vil bli for dyrt for oss. Det kan koste mer enn det smaker, avslutter han.

 

Hør mer om denne saken på Aktuelt i Gimlekollen radio kl. 14.00