Sørnett

Arbeides aktivt for å redusere nikkelnivået i lufta

Glencore Nikkelverk. Foto: Arkivet

Glencore Nikkelverk. Foto: Arkivet

Luften i Kristiansand har vært preget av nikkel i flere år. Nivåene av nikkel i nærheten av Glencore Nikkelverk er over målsettingsverdien. Nå jobbes det med nye tiltak for å redusere utslippene.

Publisert:

Nivået av nikkel i luft vil bli fulgt opp med tiltak til resultatet ligger under målsetningsverdien, så lenge dette ikke medfører uforholdsmessige store kostnader. Vi forventer at vi skal klare dette, men det vil ta noe tid, forteller Hege Stubberud, leder for ytre miljø ved Glencore Nikkelverk.

Gjennomført tiltak

For å redusere nikkelutslipp til luft har Glencore Nikkelverk gjennomført en rekke tiltak i 2017. De har blant annet bygget en ny silo som skal forhindre støving og søl ved transport av mellomprodukter. De fortsetter også arbeidet med kartlegging av kilder til utslipp av nikkel til luft på området.

Usikker på årsaken

De målte nivåene av nikkel i luft har variert betydelig fra år til år i perioden hvor målingene har pågått siden 2009, sier Stubberud.
Videre forklarer hun at de ikke vet hva som er årsaken til dette, annet enn at værforhold har mye å si. På grunn av den store variasjonen tar det også veldig lang tid før de kan konkludere på effekten av tiltakene.

[img175581_2LM]

Arbeider for å forstå bedre

Glencore Nikkelverk har gjennomført målinger siden 2009, det vil si de måler 24 timer hvert 6. døgn. Tiltaksutredningen som Glencore Nikkelverk har sendt inn, skal oppdateres annen hvert år. Resultatet i 2016 var høyt, men målsetningsverdien er den samme hele tiden.

- Hvorfor det lå høyt i 2016 sammenlignet med andre år vet vi ikke, ei heller hvorfor det var lavt i 2011, forteller Stubberud.

Glencore Nikkelverk gjennomfører et avansert og omfattende prøvetaking- og analyseprogram. Det er dette kompliserte arbeidet Glencore Nikkelverk jobber med for å forstå bedre, og for å kunne sette inn effektive tiltak.

Miljødirektoratet har gitt Glencore Nikkelverk tillatelse

Det er Miljødirektoratet som er konsesjonsmyndighet for Glencore, og som gir tillatelse til bedriften. Det er likevel Kristiansand kommune som er forurensningsmyndighet.

- Kommunen kunne etterspurt en tiltaksutredning tidligere, sier Solvor Berntsen Stølevik, miljørådgiver for Kristiansand kommune.

Glencore har nå utarbeidet en tiltaksutredning med handlingsplan, og de jobber aktivt med å kartlegge utslippene og sette inn effektive tiltak, forklarer Stølevik videre.

Tall for nikkel er ikke tilgjengelig enda

Norsk Institutt for luftforskning driver nettsiden Luftkvalitet.info. De overvåker luftkvaliteten og opplyser befolkningen. Frem til januar lå det tall ute for nikkelnivåene i Kristiansand. Tidligere kunne vi se grafisk oversikt fra 2009 frem til 2016.

Det er data for nikkel gjennom filtermålinger som sendes inn og analyseres i laboratoriet. Det tar derfor litt tid før disse er klare. Så snart alle filtre er analysert og årsgjennomsnitt er tilgjengelige vil dataene for nikkel for 2017 bli lagt ut sammen med de historiske dataene.

- Figurene som viser årsgjennomsnitt av nikkel i svevestøv PM10 siden 2009 ligger ikke ute akkurat nå fordi de er under oppdatering. Hvis noen er interessert i de historiske dataene i mellomtiden sender vi dem gjerne, forteller Mona Johnsrud, senioringeniør i NILU.

Kommunen har derimot oppsummert luftkvaliteten i Kristiansand de siste årene. Der kan vi se luftkvalitetsmålene, også for nikkel fra 2009 frem til 2016.