Sørnett

Årets hverdagshelter!

Mahal Said (21), Foto: Aisha Fulani

Mahal Said (21), Foto: Aisha Fulani

Helsepersonellet har hatt et kjempejobb under denne corona pandemien. - Helsepersonellet får en terningkast seks på hvordan de har klart å takle pandemien.

Publisert:

Det nye året startet med et smell verden rundt, men da Covid-19 ble spredd videre til Norge ble nesten hele det norske samfunnet stengt ned. Helsepersonellet ble da en stor prioritering.

-Etter Covid-19, har reglene blitt strammet inn og vi har nye hygiene prosedyrer. Jeg vil si at det er veldig annerledes nå enn det har vært tidligere på grunn av pandemien. Sier Mahad Said, helsefagarbeider på Valhalla helsesenter.

Denne pandemien har også gjort vanskelig for pårørende å besøke deres kjære.

-Dersom en pårørende kommer med ting til pasientene våre ber vi dem å sette det utenfor inngangen så går det en av oss kollegaer og henter det. Noen pårørende kan ha avtalt med legen eller avdelings lederen om å komme på besøk, men da må det være noe spesielle tilfeller, som hvis vi har pasienter som ligger før døden.

Lise Kathrine Winness jobber på generell intensiv som geriatrisk intensiv sykepleier, på Drammen sykehus.

-Nå er det jo stillere ved det at det er færre pasienter og færre pårørende. Men samtidig er det jo et annet stress, for vi går og venter på noe som vi ikke helt vet hvordan skal utatere seg. Det er ny informasjon nesten hver eneste dag som gjelder hvor vi skal ta imot pasientene, for vi har måttet spre avdelingen vår på flere steder.

Alle som jobber innenfor helsefeltet er pålagt å følge smitteverns reglene og bruke utstyr for å forhindre smitte selv, og mot pasientene.

-Jeg er ikke redd for å bli smittet av viruset. Jeg føler meg beskyttet med utstyret vi bruker. Forteller Lise Kathrine videre.

[img208217_2LM]

Dagfinn Haarr er smittevernoverlege i Kristiansand Kommune. Han sier at det er stabile prosedyrer på hvordan helsepersonellet ikke skal smitte hverandre og seg selv.

[img208217_3LM]

-Dette er ikke noe nytt, Men så har det blitt spesielle regler knyttet til corona pasientene så tiltakene ligger veldig fast. Det som svinger litt er det å bruke munnbind. Å bruke munnbind når man er i kontakt med corona frie pasienter som er i risikogruppen. Vi ser utifra erfaringer og det hadde vært lurt å gjøre det. Helsepersonellet får en terningkast seks på hvordan de har klart å takle pandemien. Det er en innsats vilje og en fleksibilitet. Innsatsen har vært helt ubeklagelig. Avslutter Dagfinn Haarr.