Sørnett

Avdekker menneskesmuglere med ny grensekontroll

Grensekontrollen i Kristiansand har ført til rekordmange pågripelser av menneskesmuglere. Foto: Anders Martinsen / Color Line

Grensekontrollen i Kristiansand har ført til rekordmange pågripelser av menneskesmuglere. Foto: Anders Martinsen / Color Line

Innføringen av grensekontroll på ferjesambandet mellom Kristiansand og Hirtshals har ført til ny rekord i pågripelser av menneskesmuglere.

Publisert:

 

Onsdag formiddag tilsto en syrisk mann i Kristiansand tingrett å ulovlig ha hjulpet sin kone inn i Norge. Mannen dro fra Norge til Tyskland og møtte sin kone der, men begge ble tatt på vei tilbake til Norge når de gikk i land fra ferjen i Kristiansand. Straffen ble satt til 45 dagers fengsel.

– Siden grensekontrollen ble innført i høst har vi hatt syv saker til etterforskning når det gjelder menneskesmugling via danskebåten, forteller Stian Saga, politiadvokat i Agder politidistrikt.

Han sier tilståelsen fra den syriske mannen er et mildt tilfelle av menneskesmugling.

– Strafferammen er på tre år, men i denne saken tilsto mannen umiddelbart. Han fortalte at hensikten var å skape et bedre liv for sin familie, og det var ingen økonomisk vinning forbundet med smuglingen. Vi har derimot hatt tilfeller hvor personer har blitt forsøkt skjult i biler, og da blir saken straks mye mer alvorlig.

Skjerpet grensekontroll

I november i fjor høst trappet politiet opp grensekontrollene på Color Lines ferjesamband mellom Kristiansand og Hirtshals i Danmark. Dette førte til en markant økning i antall avdekkede forsøk på menneskesmugling. Fersk statistikk fra Agder-politiet i 2015 viser en fordobling i antall straffesaker mot utlendinger som går på ulovlig opphold, ulovlig arbeid, ulovlig grensepassering og menneskesmugling.

– Vi har vært klare over at det foregikk slik virksomhet gjennom ferjestrekningen før, men det er først når denne kontrollen kom på plass at vi har hatt mulighet til å avdekke slike tilfeller av menneskesmugling, forteller Saga.

Familiesmugling vanligst

Jan Vidar Ødegaard, leder av utlendingsseksjonen i Agder politidistrikt, sier den vanligste formen for menneskesmugling på Sørlandet handler om å hjelpe familiemedlemmer inn i landet.

– De aller fleste sakene vi avdekket i fjor innebærer folk som hjelper personer inn i landet uten økonomisk vinning som hensikt.

Ødegaard opplyser at de også har stort fokus på å avdekke organisert menneskesmugling, og at politiet i Agder var involvert i etterforskning av en slik sak høsten 2015.

– Kontrollene politidistriktet gjennomførte i 2015 har ikke avdekket slike saker lokalt i Agder. Fokus på bakmenn som organiserer og beriker seg på slik virksomhet har høyest prioritet når det gjelder menneskesmugling generelt. Vi samarbeider mye på tvers av politidistriktene, samt med Kripos og andre lands polititjenester, avslutter Ødegaard.