Sørnett

Avfall Sør gjenbruker 206 plastdunker

Hans Georg Høgevoll-Garstad. Bilde fra Avfall Sør.

Hans Georg Høgevoll-Garstad. Bilde fra Avfall Sør.

Samtlige plastdunker fra 75 returpunkter for plast skal komme til nytte ifølge Avfall Sør.

Publisert:

I andre uke av januar 2018 startet Avfall Sør med utkjøring av sekker for innsamling av plastemballasje fra husstander i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. Administrerende direktør Hans Georg Høgevoll-Garstad, forklarer planen med dunkene videre.

- Når vi ser at den nye innsamlingen fungerer som ønskelig og bruken av returpunktene for plast går ned, så vil vi gradvis ta bort dunkene fra returpunktene. Planen er at samtlige returpunkter for plast skal fjernes i løpet av våren. Dette er viktig da returpunktene for plast ofte er en kilde til rot og forsøpling. Planen er også at samtlige dunker fra returpunktene skal gjenbrukes til avfallsinnsamling i blant annet aborettslag, sier Høgevoll-Garstad.

Han forklarer videre at Avfall Sør har gått inn i omleggingen med en klar tanke om at det skal bli lettere og bedre løsning for befolkningen og for miljøet. Ønsket med den nye innsamlingen er å doble mengden på innsamlet plast.

- For oss er det viktigste med den nye innsamlingsordningen at dette vil komme både miljøet og våre innbyggeres økonomi til gode. Jo mer vi får sortert ut av restavfallet, enten det er mat, plast, glass og metall, jo bedre er det for avfallsgebyret.