Sørnett

Bedre tilbud til unge

Vurdering om mulighetene for at idrettsklubbene kan tilby aktivitet rettet mot barn og unge som ikke allerede deltar i idretten Onsdag 11. mai i skal Kulturutvalget vurdere mulighetene for at idrettsklubbene i kommunen kan tilby aktivitet rettet mot barn og unge som ikke allerede deltar i idretten. Kulturvalget har bedt at dette gjøres sammen med Idrettsrådet. Mulighetene er begrenset for idrettsgruppene på grunn av manglende frivillighet og ressurser. Kommunen kan bidra med tiltaksrettede økonomiske tilskuddordninger, eller tilrettelegging for markedsføring/informasjon gjennom kommunens plattformer.

Publisert:

...