Sørnett

Bedre tilbud til unge

Vurdering om mulighetene for at idrettsklubbene kan tilby aktivitet rettet mot barn og unge som ikke allerede deltar i idretten Onsdag 11. mai i skal Kulturutvalget vurdere mulighetene for at idrettsklubbene i kommunen kan tilby aktivitet rettet mot barn og unge som ikke allerede deltar i idretten. Kulturvalget har bedt at dette gjøres sammen med Idrettsrådet. Mulighetene er begrenset for idrettsgruppene på grunn av manglende frivillighet og ressurser. Kommunen kan bidra med tiltaksrettede økonomiske tilskuddordninger, eller tilrettelegging for markedsføring/informasjon gjennom kommunens plattformer.

Publisert:

...

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand