Sørnett

Bekjemper konflikter med dialog

Illustrasjonsbilde. FOTO: Kamilla Skjørland

Illustrasjonsbilde. FOTO: Kamilla Skjørland

Ved hjelp av religionsdialog ser man seg selv gjennom nye øyne. Det er også et fredsskapende arbeid, forteller Hanna Barth Hake, daglig leder i Kirkelig dialogsenter.

Publisert:

- Samtale mellom religioner er en viktig del for å kjenne hverandre og være trygge på hverandre. Man lærer noe nytt om Gud og sin egen tro via dialogen, forteller Hake.

[img183227_2RM]

Hake er også en av kurslederne i utdannings-prosjektet dialogpilotene, som er et tilbud for unge voksne der man etter endt utdanning reiser rundt til skoler og formidler kunnskap og informasjon om religioner.

Les også: Fremtidens dialogpiloter

- Ved å være i en dialog, er man i en prosess der man kan se et blikk utenfra. Da får man også muligheten til å se selvkritisk på sin egen tradisjon, forteller Hake.

Men å delta i dialog om religion har også sine negative sider, og Hake sier hun er bekymret for dagens samtaleklima, da folk fort kan snakke fordomsfullt om andre. 

- Folk er skeptisk til det som er annerledes, og det er menneskelig. Men det har blitt mer fokus på at man som kirke tar et oppgjør med måten å være på i forhold til andre, og hvordan vi snakker om andre som tenker og tror. Det er blitt mer bevissthet rundt det, og det er positivt, forteller hun.

Fjerner fordommer

Leder i Forum for tro og livssyn Kristiansand, Akmal Ali, er enig i at religionsdialog kan være med å bidra til harmoni i samfunnet. Samtidig mener han at det kan være med på å få forståelse og respekt for hverandre.

- I Norge har vi et flerreligiøst samfunn. En samtale mellom forskjellige religioner og livssyn kan være med på å fjerne fordommer blant oss, sier Ali.

[img183227_3LM]

Det er 13 forskjellige trossamfunn med i Forum for tro og livssyn, og den frivillige organisasjonen vil blant annet bidra til trygghet og toleranse mellom tros- og livssynssamfunn i Kristiansand.

Ali forteller videre at det er noen som har takket nei til å være med i organisasjonen, men at enhver har rett til å mene det man vil.

- Jeg vil si at det er vesentlig med kjennskap til andre religioner, og at man skal forstå andre som medmennesker. Vi skal ikke omvende noen til vår tro, det er ikke det som er meningen.

 

- Begynne med oss selv

En av organisasjonene som ikke er med i Forum for tro og livssyn Kristiansand er menigheten Samfundet. Samfundet er et evangelisk-luthersk frikirkesamfunn, og de driver også sin egen privatskole der de underviser om store verdensreligioner og om andre livssyn.

Forstander i menigheten, Helge Dvergsnes, forteller at man må tenke på en selv først i spørsmålet om hvordan å skape fred.

- Å tro og gjøre det vi lærer om i bibelen skaper fred. Da mener jeg at vi først og fremst må begynne med oss selv, og dermed være et godt eksempel for andre, forteller Dvergsnes.

På spørsmålet om hvorfor menigheten ikke engasjerer seg i religionsdialog, forteller Dvergsnes at de kan snakke med dem som er interessert i hva de står for, men at de ikke vil inngå kompromisser når det gjelder lærespørsmål.

Hake påpeker at det krever et samarbeid om man vil være en del av dialogen, men at de ikke kan tvinge noen til å delta.

- For oss er det viktig at vi har som utgangspunkt at vi kan samarbeide med de som vil samarbeide. Men de må ville komme i kontakt med oss, vi kan ikke påtvinge noen å være i dialog.