Sørnett

Bekymringen om underbemmaning er fortsatt aktuell i dag som det var for tre år siden i fengslene på Sørlandet

Arendal fengsel er et høysikkerhetsfengsel som for tre år siden hadde problemer med for få ansatte. Denne problemstillingen gikk ut over både ansatte og innsattes sikkerhet, men hvordan er situasjonen i dag?

Publisert:

I 2017-2018 var fengslene på Sørlandet mye omtalt i media. Sivilombudsmannen hadde befaring i Arendal fengsel i 2018, hvor han rapporterte om kritiske forhold. I rapporten kom det fram at innsatte i varetekt er innelåst i mer enn 22 timer dagen.

FriFagbevegelse skriver at ombudsmannen, Aage Thor Falkanger, snakket med både de innsatte og de ansatte som fortalte om gråt på cellene, spark i døren eller skriking. Flere fortalte om redsel for at medinnsatte skulle bli aggressive eller utagerende på grunn av den psykiske belastningen som innelåsningen medførte.

Tillitsvalgt, Sindre Nilsen, forklarte at han kjente seg igjen i rapporten, og at de fikk det mest nødvendige siden de ikke hadde tid til annet grunnet bemanning, skriver FriFagbevevegelse.

– Vi trenger nok bemanning og mulighet til å være tilstede sammen med innsatte. Færre folk på jobb går ut over sikkerheten til ansatte, sier han til FriFagbevegelse i 2018.

I 2017 uttalte tidligere regionstillitsvalgt i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Hilde Aabel, at vold og trusselsaker nesten hadde doblet sammenlignet med året før i regionen sørvest. Hun mente det kunne være den stramme økonomien i kriminalomsorgen som kan være en av årsakene til mer vold og trusler i regionen.

– Vi har problemer med å få dekket inn sykefravær eller annet fravær. Plutselig kan en stå alene i en del ubehagelige situasjoner og at de ansatte derfor ikke føler seg trygge, sier Aabel til NRK i 2017.

Hun uttrykte deretter en bekymring hvor hun fryktet at flere ikke orker mer, og vil slutte som fengselsbetjenter.

I senere tid har Arendal fengsel fått ansatt flere praktikanter, men er den dag i dag fremdeles underbemannet. I år skal også Arendal og Kristiansand fengsel legges ned, og fengslene i Mandal og Froland skal bli tatt i bruk. Selv om fengslene på Sørlandet får større kapasitet og mer praktisk bebyggelse, er enda problemstillingen om underbemanning en bekymring mener Nilsen.