Sørnett

Ber deg være Helt Ærlig om inntekt, selvskading og spisevaner.

Foto: Studentsamskipnaden i Agder

Foto: Studentsamskipnaden i Agder

SHoT 2018 er et samarbeidsprosjekt mellom studentsamskipnadene i Norge og Folkehelseinstituttet. Der blir studentene spurt om personlige ting, som ikke er anonymt.

Publisert:

Verdens største undersøkelse av studenter pågår nå og målet er å få 160 000 til å ta den. Her blir det spurt om mye personlig som skal kartlegge hvordan det går med studentene og hvilke grupper som er mest utsatt. Gjennom et samarbeid med Lånekassen og Folkehelseinstituttet jobbes det for å finne ut av studentenes trivsel, psykiske helse, forhold til rus, mobbing og trakassering. Disse spørsmålene får du først tilgang til etter å ha skrevet inn personnummeret ditt. De gjør dette for å unngå duplikater, sier professor Børge Sivertsen som er seniorforsker hos Folkehelseinstituttet. Han forteller at undersøkelsen er helt sikker, men ikke anonym.

– Om noen kan være en fare for seg selv eller andre må vi kunne hjelpe dem, det får vi ikke til om det er anonymt.

[img174564_2LM]

Han tror ikke det eller tematikken til spørsmålene vil stoppe de fleste studenter fra å svare. Det tror heller ikke Eli Stålesen, som er leder for Sia Helse og har jobbet for å få denne testen ut.

- Det er i så fall andre grunner til at studenter ikke svarer. Det brukes mye ressurser i år på å få dem til å svare, forklarer Eli.

Trykk her for å lese mer om undersøkelsen

 

 

[img174564_3RM]

Større enn tidligere

Forrige gang testen ble avholdt deltok 67 000 tilfeldig valgte studenter i undersøkelsen. Der kom det frem viktige tall som viste at for eksempel hver tiende student hadde et svakt nettverk og hver femte student oppgir at de ofte påvirkes negativt av konsentrasjonsvansker. Dette ga et overblikk over hvordan det gikk med studentene. I år er testen mye større og den går dypere enn før. Eli Stålesen er spent på resultatet og synes det er viktig å få studentene med.

- Det er en meget viktig undersøkelse.

[embed]