Sørnett

-Blir spennende å følge med på

Foto: Aleksander Velde

Foto: Aleksander Velde

Politikerne i Kristiansand tror ikke det er mulig å få til en lik løsning med gratis bussbilletter som i Stavanger, der det nå deles ut gratis bussbilletter. De er allikavel positive og spente på å se hvordan denne løsningen vil fungere.

Publisert:

MDG politiker Hildegunn Marie Tønnessen Seip synes det de gjør i Stavanger er inspirerende, og vil hylle det politiske motet de viser. Tønnessen Seip forteller at det er viktig at de tørr å satse stort i Stavanger med flere radikale tiltak som vil hjelpe i kampen mot klimakrisen. Tønnessen Seip fortsetter med at det er en spennende tanke at noe lignende kunne kommet til Kristiansand, men at de nå i utgangspunktet ikke konsentrerer seg om gratis buss, men om å få et bedere og billigere busstilbud.

Hildegunn M. T. Seip, MDG
 Foto: Lars Verket

Hildegunn M. T. Seip, MDG Foto: Lars Verket

-Vi i MDG vil prøve å få månedskort i hele Agder for 499kr, og billigere familierabatt. Når vi har snakket med busselskapene og fagfolkene på dette området om busstilbudet i Kristiansand så viser det seg at den viktigste faktoren ikke er pris, men at det må gå nok busser, og at bussen skal være et effektivt fremkomstmiddel, sier Tønnessen Seip.

Tønnessen Seip vil aller helst ha et både billigere og bredere busstilbud, men akkurat nå er det et bredere busstilbud som virker som det mest aktuelle her i Kristiansand.

- Vi må nok få med oss det politiske flertallet på billigere buss før vi kan tenke på gratis buss, som i Stavanger. Men det er et spennende initiativ som det blir interessant å følge med på, sier Tønnessen Seip.

-Vi skal følge med

Mathias Bernander fra høyre tror det kan bli interessant å følge med på kollektiv situasjonen i Stavanger, men tror ikke dette er noe å de kan videreføre i Kristiansand på nåværende tidspunkt. Bernander synes det er viktig å understreke at gratis buss allikavel ikke er helt gratis.

Mathias Bernander, høyre
 Foto: Høyre

Mathias Bernander, høyre Foto: Høyre

-Selve bussbilletten blir jo gratis, men da må den tidligere inntekten fra bussbilletter finansieres over skattesedelen, og det er jo offentlige penger. En hver bussrute i dag er jo offentlig støttet så når man tar ned prisen på bussen trenger man gjerne mere i offentlig støtte isteden, sier Bernander.

Bernander forteller at dette er noe som vil kreve mye større offentlig finansiering av kollektivtrafikken, og det må da veies opp mot andre gode formål.

-Det er underskudd i skolesektoren og i helse og omsorgssektoren, så akkurat nå ser jeg ikke at Kristiansand kommune har økonomien til å prioritere gratis buss. Det er heller andre ting som må prioriteres først, sier Bernander.

Bernander forteller videre at forskning viser at det heller vil lønne seg å øke frekvensen på bussene enn å skru opp prisen. Dette er noe Bernander heller vil fokusere på når det gjelder kollektivtrafikken i Kristiansand.