Sørnett

Brannsikring av kirker

Oddernes kirke har fått oppdatert brannsikringsanlegg. Foto: Egil Sæbø

Oddernes kirke har fått oppdatert brannsikringsanlegg. Foto: Egil Sæbø

Regjeringen har bestemt at 160 kirker i landet skal få støtte til beskyttelse mot brann. Tre av disse kirkene er i Kristiansand.

Publisert:

-    Alle kirkene er brannsikret ved at det er installert brann- og tyverialarmer, og ved at det er serviceavtale knyttet til el. anlegg og alarmer, sier Hans Erik Ruud fra Kristiansand kirkelige fellesråd. Tveit, Oddernes og Søgne gamle kirke har særskilt brannsikring, med sprinklinganlegg og direkte oppkopling til Brannstasjon.

Tveit og Oddernes er middelalderkirker (1100 tallet). Søgne gamle kirke er fra 1600 tallet. Disse kirken har vernestatus og har nasjonal verdi som kulturminner.

-     Brannsikring handler om å forebygge mot brann. Det holdes regelmessige kurs og samlinger om brannvern for våre kirketjenere, fortsetter Ruud.

Ingen kirker kan være helt brannsikre. Det vil alltid kunne være risiko for tekniske feil, uhell, brannpåsettelse osv. Derfor er det viktig med gode alarmsystemer, faste rutiner og serviceavtaler, samt automatisk slukning.

Thor Erling Holte ved Oddernes kirke er veldig fornøyd med det nye brannsikringsanlegget kirken har fått. Anlegget er både på innsiden og utsiden, for full beskyttelse. Det er styrt av sensorer som sier i fra om det blir for varmt, og en brann vil fort bli slukket av det nye systemet.