Sørnett

Bystyret ønsker flere barnefamilier i sentrum

Kvaduraturen. Arkivfoto.

Kvaduraturen. Arkivfoto.

Politikerne vil ha flere barnefamilier bosatt i Kvadraturen. Målet er 15.000 innbyggere, dette er tiltakene.

Publisert:

[img187080_2RS]

- Vi ønsker å oppnå antall innbyggere vi hadde i Kvadraturen tidligere, som var på 15.000. Dette betyr at vi må vokse. Vi ønsker dermed at flere barnefamilier flytter dit. Vi tenker også at dette vil skape et godt miljø for de unge som flytter inn i byen, det sier Kristiansand varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF).

I bystyremøtet 23. januar tilhørte Kristiansen flertallet bestående av Høyre, FRP, Venstre, PP og SP som fremmet hvordan de kan lokke flere barnefamilier til Kvaduraturen.

Bakgrunn for saken

I saksdokumentene skriver By- og samfunnsenheten at det er flere faktorer som kan hjelpe med dette. Nevnt ble blant annet boligtilbud, gode byrom, idrettsmuligheter, lekeplassdekning og barnehage- og skoletilgang.

Politikerne har også tidligere fått presentert undersøkelser for dette temaet. I forbindelse med SMS-prosjektet i 2012, bidro barn fra femte og sjette klasse på Tordenskjoldgate skole med innspill. Skolebarna foreslo tiltak for å forbedre folkehelsen og friluftsaktiviteter i Kvadraturen. Barnas forslag og innspill illustrer en byromstrategi for elve- og strandpromenaden.

 

-Kvadraturen kan tilby en rekke av installasjoner i form av barnehage, grøntområder som Baneheia, trygghet til og fra skole og et miljø med mye utvalg, sier saksbehandler Christina Rassmusen.

Tall på utvikling av barnefamilier i Kristiansandsområdet

 

[img187080_3LF]

Kanalbyen

I disse dager flytter de første beboerne inn i den nye installasjonen, bestående av 126 nye leiligheter i 1. byggetrinn Kanalbyen. Kun et fåtall av disse er barnefamilier.

- Mange som flytter til Kvadraturen og Lund med «barnefamilier» er som regel familier med tenåringsbarn. Det er hvert fall tilfelle i Kanalbyen, Bystranda blå, Byhaven, Kongsgård Park og Marvika Torv. Skolegang for barn/tenåringene blir jo i beste fall i byen. Der har du flere skoler, sier Rolf Elieson eiendomsmegler for kanalbyen.