Sørnett

De nasjonale prøvene er publisert

SSB har nå publisert resultatene av de nasjonale prøvene.

Publisert:

Resultatet fra de nasjonale prøvene er nå publisert. Resultatene viser geografiske forskjeller hvor Oslo og Akershus kommer best ut.

Vest- Agder har enda noe å gå på hvis man skal nå opp til de beste fylkene. Man ser tydelige forskjeller hos elevene på det laveste og de to høyeste mestringsnivåene. Man kan også se at Vest-Agders jenter er flinkere til både lesing og engelsk, mens guttene er best i regning.