Sørnett

Det blir dyrere å ta buss

Foto: Arkiv

Foto: Arkiv

Fra 1. februar øker Agder Kollektivtrafikk prisene på flere av tilbudene sine

Publisert:

AKTs nettsider opplyser de om prisstigning fra 1. Februar 2016.

 

Periodekort for barn (4-15år): Fra 350 til 360 kroner (opp 10kroner)

Periodekort for ungdom (16-19 år): Fra 400 til 410 kroner (opp 10 kroner)

Periodekort for voksen (30-66 år): Fra 800 til 820 kroner (opp 20 kroner)

Periodekort med honnørrabatt (Over 67 år): Fra 400 til 410 kroner (opp 10 kroner)

 

Flexikort øker også i pris, der både 10- og 20 reisers kortene øker med 10 kroner hver, som gjør at de nå koster 250 og 430 kroner.

Enkeltbillettene øker med 1 og 2 kroner, avhengig av hvor du skal.

Det som ikke blir endret er periodekortene for ung voksen (20-29 år) som forblir på 530 kroner, og dagskort i Kristiansand, som forblir på 100 kroner.

 

Forklaring

Om hvorfor de øker prisene sier AKT:

AKTs mål er å skape så mye kollektivtrafikk vi klarer innenfor de budsjettmessige rammene vi til enhver tid har til rådighet. Kontraktene med busselskapene blir årlig regulert i forhold til statsbudsjettets forutsetninger om kostnadsveksten i samfunnet. Hvis vi skal opprettholde tilsvarende rutetilbud som i dag, men med lavere eller like billettpriser, betyr dette i realiteten at våre økonomiske rammer blir mindre og at vi ikke kan kjøre like mye kollektivtrafikk som i dag. Alternativt må dette kompenseres i form av økte offentlige tilskudd. 

 

AKT organiserer kollektivtrafikken i fylket innenfor avgrensede økonomiske rammer. Det er i denne sammenhengen viktig å være klar over at AKT ikke skal utbetale utbytte til våre eiere eller ha formål om størst mulig økonomisk overskudd. 

 

Endringene gjelder bare lokale busser. På nattbuss, flybuss og eskpressbusser gjelder andre priser.