Sørnett

det brenner mer I Kristiansand

(foto: anders tuflåt)

(foto: anders tuflåt)

ifølge tall fra statistisk sentralbyrå har vi sett en økning i bygningsbranner, i 2015 var det kun 10 bygningsbranner i Kristiansand, men kun ett år senere i 2016 var antallet bygningsbranner 43.

Publisert:

denne utviklingen fortsatte også i 2017 med 60 bygningsbranner. denne trenden har da fortsatt i 2018 med 69 bygningsbranner og i 2019 gikk tallet ned til 58. det er litt mer vanskelig å si hvor 2020 ligger på denne listen på grunn av kommunesammenslåingen, men det ble rapportert 89 bygningsbranner i den nye sammenslåtte Kristiansand.

For å finne ut hvorfor det ble en bratt øking i antall bygningsbranner på løpet av så kort tid kontaktet vi med Hans arne Madsen, leder for forebyggende avdeling på Kristiansand brannstasjon

[img226035_2LM]

Madsen kunne da belyse oss om hvorfor disse tallene fra SSB viste en skremmende trend. Det viser seg at terskelen for at en brann skall bli rapportert som en bygningsbrann har blitt senket i 2016, selv om det har vært en økning i bygningsbranner vil Madsen si at den ikke er så bratt som statistikken vil tilsi.

Kristiansand brannstasjon har over 1600 utrykninger i året og med god erfaring kan Madsen fortelle oss hva som er den største kjeltringen når det kommer til boligbranner. Det viser seg at 50% av alle boligbranner i Kristiansand er på grunn av elektriske apparater og dårlige koblinger i hjemmet.

Emil Melhus er en av de som fikk oppleve faren med dårlige koblinger i hjemmet på nærehold. I 2019 kom Melhus hjem til et skremmende syn av røyk å flammer i studentboligen sin. Heldigvis hadde en vaktsom nabo allerede ringt nød nummeret 110 og brannvesenet var på sin vei.

Melhus beskriver følelsen av å se på boligen sin brenne som maktesløs. Han sier selv at det var mange kjære eiendeler i hybelen i underetasjen han gjerne skulle hadde hentet.

Melhus tok nok det kloke valget og gikk ikke inn i huset.

[img226035_3LF]

etter brannen hadde blitt slukket og store deler av huse var skadet, fikk Melhus vite hvem som var den skyldige gjerningsmannen. Det viste seg og være kjøkkenviften, litt mer nøyaktig en dårlig koblingen i kjøkkenviften. Heldigvis var ingen hjemme når brannen begynte i huset. Dette er Melhus svært takknemlig for.

Selv om det gikk bra for Melhus og ingen ble skadet, er det ikke alle som er like heldige.

I 2019 omkom 41 personer i Norge på grunn av boligbrann. Ifølge tall fra DSB var 75% av de omkommende i 2019, eldre eller pleietrengende/nedsatt funksjonsevne. Personer på 70 år og over har 4 til 5 ganger større sjanse for å omkomme i boligbranner.

[img226035_4LM]

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand