Sørnett

- Det kommer helt an på ungdomskolen om du får reist på klassetur

Med leder Ida Aurebekk i front tar Kristiansand Ungdomsutvalg opp flere viktige saker som kan påvirke barn og unge i området. ( Foto: Jenny Aimala )

Med leder Ida Aurebekk i front tar Kristiansand Ungdomsutvalg opp flere viktige saker som kan påvirke barn og unge i området. ( Foto: Jenny Aimala )

De ni ungdomsskolene i Kristiansand har helt ulik praksis for om og hvordan klasser skal reise på tur.

Publisert:

- Det er så urettferdig og dumt, sier Ida Aurebekk, leder i Kristiansand Ungdomsutvalg (KUU). Lærer Dag Johan Beek, som også er sekretær i KUU, er overrasket over hvor stor forskjell det er fra skole til skole.

Ønsker felles retningslinjer

Denne uken ble høringsforslag - felles retningslinjer for turer i skolens regi  tatt opp i Kristiansand Ungdomsutvalg. Nå skal ungdommene i KUU ta opp saken i elevrådene på skolen. Elevene håper deres stemmer blir hørt ikke bare av medelever og lærere, men også av Kristiansand Kommune.

KUU mener det er for dårlig at skolene ikke har en mer rettferdig ordning for skoleturene, og er bestemt på at det må bli en forandring. Flere av ungdommene har allerede vært på klassetur, men de som ikke har vært er redde for at de ikke får muligheten.Likevel ønsker de at andre elever skal få muligheten.

Slik som det er i dag får noen dratt på langturer, andre på korte turer og noen får ikke dratt noe sted.

Bra for samholdet

- Det er ikke så viktig hvor man drar. Det viktigste er samholdet turen gir, forteller Magnus Bergum Horverak fra Torridal skole. Han har selv vært på klassetur til Polen og fikk et godt læringsutbytte.

Flere av klasseturene går til Polen og Tyskland som en del av samfunnsfag, hvorav elevene får besøke noen av konsentrasjonsleirene.

[img118475_2RM]

Opplæringsloven §2-15. Skolen kan ikke ta initiativ  til turer som ikke kan gjennomføres innenfor skolens økonomiske rammer

Flere elever opplever at venner på andre skoler får reist på lange klasseturer, mens de selv ikke har fått tilbud om noe - eller bare en liten tur til en by i Norge. Turene blir betalt av skolen, men noe elever må selv bidra gjennom dugnad. Engasjerte foreldre eller initiativrike lærere er ofte grunnen til at klassen får reise på tur.

Opplæringsloven § 2-15. Elevane har rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring. Kommunen kan ikkje krevje at elevane eller foreldra dekkjar utgifter i samband med grunnskoleopplæringa, til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som ein del av grunnskoleopplæringa.

Ergrer seg over dugnad

Flere elever ergrer seg også over hvor mye hver enkelt elev må bidra med dugnadsinnsats til pengepotten. Mange av elevene deltar på flere dugnader og jobber hardt for å få muligheten til å reise. Andre ønsker ikke å bidra i det hele tatt og får penger av foresatte.

[img118475_3RM]

- Vi samler penger til hele klassen, men ikke alle jobber for det. Noen får pengene rett i lommen og noen gjør nesten ingenting. Så de pengene vi har tjent går til å betale for andre. Det er litt urettferdig, sier Frederikke Vigsø (15) fra Lindebøskauen Skole.

Trykk på kart under for å finne de skolene som har ungdomstrinn i Kristiansand.