Sørnett

- Det kommer mer

Kompetansefondet på sørlandet har innvilliget prosjekt-penger for 12 millioner.

Publisert:

 Den 21. januar besluttet kompetansefondet på sørlandet hvilke institusjoner og privatpersoner som har fått innvilget sine søknader om økonomisk støtte. 12,2 millioner ble fordelt utover 32 ulike prosjekter, men kompetansefondets administrerende direktør, Peter Klemsdal, lover flere penger til andre prosjekter.


- Den 5. april skal vi ha et nytt styremøte. Da vil vi avgjøre hva vi vil gjøre med resten av avkastningen, sier Klemsdal. Mange andre søknader ligger oppe til behandling, deriblant mange UiA- støttede prosjekter.


 I fjor utdelte kompetansefondet 19.2 millioner til ulike aktører, de regner med å ligge opp mot en lignende sum også i år.


 - Noe sånt som 7-8 millioner blir nok utlevert i april, sier Klemsdal.


Sørnett følger saken.