Sørnett

Dobbel pris for kinoen

Kino Sør AS ønsker å selge 49% av aksjene sine. Nordisk Film AS ser ut til å ta over.

Publisert:

I fjor antydet et konsulentfirma at salget av kinoen ville gi rundt 11 millioner kroner i kommunekassa, ifølge NRK Sørlandet. Nå viser det seg at kinoen er verdt nesten dobbelt så mye.

I saksfremleggingen til kulturstyrets møte åttende oktober er salget av kinoen ønsket fra Rådmannen i Kristiansand kommune, Tor Sommerseth. Han har hatt ansvaret for å lede prosessen sammen med kinoen, og han mener prisen på 21 millioner fra Nordisk Film AS er god.

Saken skal også opp for kommunalutvalget den 14.oktober.