Sørnett

Dobling i de tre siste årene

- Digital konfirmasjonsundervisning er ikke en erstatning til fysiske møter, sier Knut Erik Skarpaas i Sjømannskirken.

- Digital konfirmasjonsundervisning er ikke en erstatning til fysiske møter, sier Knut Erik Skarpaas i Sjømannskirken.

Det er 60 menigheter i landet som bruker digital konfirmasjonsundervisning fra Sjømannskirken. Det er en dobling i løpet av tre år.

Publisert:

Det er Knut Erik Skarpaas i Sjømannskirken som har ansvaret for digital konfirmasjonsundervisning. Han forteller at de ulike menighetene bruker dette tilbudet forskjellig.

- I de aller fleste menighetene blir det brukt som et tilbud til de som er hindret av ulike årsaker til å møte opp i undervisningen eller på konfirmasjonsleir. Det er vanligvis ikke flere enn 4-5 per menighet, sier han.

Likevel er det menigheter som bruker den digitale plattformen godt i undervisningen. Ifølge Skarpaas, er det på det meste 220 konfirmanter i en menighet som har en bruker på nettundervisningen han har utviklet for Sjømannskirken.

- Da bruker de nettet til å skaffe kunnskap om kristendom og tro, mens de bruker fysiske møter til noe helt annet. Da kan de bruke mer verdifull tid med å drøfte erfaringer med hverandre innad i gruppene. Konfirmantene i menigheten kan også bygge videre på det de har lært på nettoppgavene, slik at de får en mye bedre kunnskap innenfor den kristne troen, sier han.

- Ikke en erstatning

Han understreker at den digitale opplæringen ikke ble laget som en erstatning til den fysiske møter.

- Den er ment som et supplement i tillegg til undervisningene i menigheten. Noe av det viktigste med konfirmasjonstiden er å møtes og reflektere rundt den kristne troen sammen. Det kan man ikke gjøre over internett, sier han.

Tre menigheter i Kristiansandsområdet

I kristiansandsområdet benytter Søgne, Hånes og Tveit menighet seg av en digital konfirmasjonsundervisning, ifølge Skarpaas. Han har fått gode tilbakemeldinger på opplegget fra menighetene.

- Det er en god måte å lære seg kunnskap. Siden det er på nett så må alle svare. Man kan ikke gjemme seg bakerst, slik man kan i møtene. Det er god variasjon i temaene som gjør at det er enkelt for kateketene å planlegge når konfirmantene skal lære seg hvilket tema innenfor kristendommen. Det treffer absolutt et behov, siden det blir mer fleksibelt for konfirmanter som trenger spesielle behov i konfirmasjonsløpet sitt, sier Knut Erik Skarpaas avslutningsvis.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand