Sørnett

Dømmes til 27 dagers fengsel for NAV-svindel

Kvinne i 30 årene er dømt for å ha oppgitt falske opplysninger. Nå må hun betale 18.000 i erstatning til NAV.

Publisert:

Onsdag 29. januar ble en kvinne i 30 årene tiltalt for å ha svindlet til seg 291.000 kroner fra NAV.

Kvinnen ble tiltalt for å ha mottatt 6700 kroner annenhver uke mellom 2015 til 2018. Hun skal også ha fått utbetalt flere beløp, men disse sakene er foreldet. Ifølge politiadvokat Morten Bolager Formo skal kvinnen ha mottatt en sum på hele 291.000 kroner. Ifølge NAV hadde hun ikke krav på dette.

Kvinnen ble tiltalt for å ha brutt en rekke paragrafer i straffeloven. Det beskrives at hun har gitt ufullstendige eller uriktige opplysninger som har gitt økonomisk tap for motparten. I tillegg opplyses det at kvinnen skal ha en gjeld på nesten 600.000 kroner utenom dette.

Retten har kommet frem til at kvinnen ikke skal idømmes sakskostnader. Hun frifinnes fra tiltalebeslutningen. Den tiltalte erkjente straffeskyld og kan derfor ikke ta ansvar for at saken ikke kunne pådømmes som tilståelsessak. Hun blir derfor idømt et annet økonomisk krav.

Kvinnen dømmes heretter til 27 dagers fengsel for overtredelse av straffeloven. Hun dømmes også til å betale erstatningskrav på 18.076 kroner til NAV.