Sørnett

Dumper snøen rett i Otra - Prøvene var så ille at de trodde de ikke kunne være sanne

SNØDILEMMA: Om snøen fortsatt skal dumpes i Otra, skal avgjøres etter vinteren. Torfinn Jore, produksjonssjef i ingeniørvesenet.

SNØDILEMMA: Om snøen fortsatt skal dumpes i Otra, skal avgjøres etter vinteren. Torfinn Jore, produksjonssjef i ingeniørvesenet.

Gatene i Kristiansand blir hver vinter fylt med snø som kan inneholde betydelig mengder med forurensning og mikroplast, likevel blir snøen dumpet rett ut i sjøen.

Publisert:

-Jeg skulle gjerne sett at det ble en slutt på dumpingen før man vet hva den inneholder, mener Petter Benestad, bystyrerepresentant for Venstre/ Nestleder By- og miljøutvalget.

Selv om Kristiansand kommune vet at snøen de dumper i Otra er forurenset, fortsetter de med det.

- Så lenge snøen ikke inneholder avfall, dumper vi den i sjøen. Men vi vet vi at den er forurenset, forteller Jore, Produksjonssjef i ingeniørvesenet.

Prøveprosjekt

Men etter denne vinteren kan det kan bli en slutt på snødumpingen. Kristiansand kommune er nemlig inne i sitt tredje og siste år av et prosjekt, der de tar prøver av all snøen som blir dumpet. Her vil de finne ut hvor mye forurensning som faktisk blir sluppet ut i elva.

Jore forteller at de har tatt prøver av all snøen som har blitt dumpet i sjøen, når de er ferdig med prosjektet blir det lagt en konklusjon som vil bli gitt til fylkesmannen.

- Når vi har alle svarene, vil vi bestemme hva vi skal gjøre videre, sier Jore.

Hvis snøen er så forurenset at den ikke kan bli dumpet i sjøen, må kommunen finne en annen løsning.

[img189461_2LM]

Skitten og forurenset snø

Petter Benestad i venstre mener at kommunen må slutte med snødumpingen med en gang.

- Jeg har tatt opp dette med kommunen flere ganger, første gang for tre år siden. Da tok kommunen noen prøver av snøen, og da var prøvene så ille at de trodde de ikke kunne være sanne.

Politikeren mener den heller bør deponeres på et sikkert sted, og deretter samle opp søppelet og avfallet som blir igjen når snøen smelter.

- Det er nokså sikkert at snøen som har ligget langs veien er skitten og inneholder mikroblast fra bildekk, og sannsynligvis mange andre miljøgifter også. Derfor er det merkelig at de skal bruke tre år på et prosjekt som de egentlig vet svaret på, sier Benestad.

Jore har en annen oppfatning, og mener at et deponi kan skape like mye forurensning.
- Vi vet heller ikke hvilke miljøkonsekvenser det vil skape å kjøre en skokk med lastebiler langt opp i landet, det vil jo forurense det også. Derfor må vi finne ut hvilken løsning som er best for miljøet.

[img189461_3LF]

Mikroplast

Egentlig hadde kommunen planer om å gjøre prosjektet over 2 år, men på grunn av lite snø i fjor, fikk de ikke tatt like mange prøver som de ønsket.
Jore forteller videre at det er den visuelle søppelen som er problemet.

- I dette prosjektet vil vi finne ut hvor mye forurensning som finnes i snøen, og hvor skitten den faktisk er.

Produksjonssjefen mener at 80% av mikroplasten som er i snøen, kommer fra bildekk. Men at mikroplasten ville funnet veien ut i havet på egenhånd.
- Hvis vi ikke hadde dumpet snøen i vannet, kommer likevel mikropmlasten til å renne ut med smeltevannet når det blir mildere i været, forteller Jore.