Sørnett

Dyr transport for funksjonshemmede

Illustrasjonsfoto. (Foto: Joakim Fossan)

Illustrasjonsfoto. (Foto: Joakim Fossan)

Fylkeskommunen får ikke kontroll med kostnadene til handikaptransport, og skylder på taxiselskapene. Det går ut over personer med funksjonshemming.

Publisert:

Antall turer med TT-tjenesten, som er et fylkeskommunalt tilbud til dem med kraftig funksjonshemming, har gått drastisk ned. Det er registrert 5087 færre turer i første halvår 2014 enn det var i første halvår 2013.

Likevel klarer ikke fylkeskommunen å holde kostnadene til handikaptransport nede. Etter en ny anbudsrunde med taxiselskapene 1. januar 2014 har prisene økt og det regnes at kostnadene for TT-tjenesten for 2014 kommer på rundt 18,7 millioner kroner. Dette er 1,6 millioner kroner mer enn budsjettert.

Taxiprisene har økt voldsomt

- Kostnadene til TT-tjenesten øker fordi taxiprisene har økt voldsomt i den siste avtalen, sier Mette Kirkhus Johansen, rådgiver ved fylkeskommunens samferdselsavdeling.

De totale utgiftene for TT-tjenesten økte fra 8,5 millioner i 2007 til 17,75 millioner kroner i 2012. Derfor innskjerpet man kravene til hvem som fikk støtte, og i 2013 gikk tallene ned. Men på grunn av høye taxipriser stiger altså tallene i 2014.

Ett av de nye kravene var at funksjonsnedsettelsen måtte ha skjedd før fylte 67 år, bortsett fra rullestolbrukere og blinde. Fylkeskommunen prioriterer unge mennesker med tyngre funksjonsnedsettelser, det vil si at en del eldre ikke får benyttet seg av tilbudet.

Fakta om TT-tjenesten:

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten) ble opprettet i 1988, og er et tilbud for dem som har varige funksjonshemminger og har behov for "dør til dør"-transport fordi rutetilbudet ikke er tilrettelagt for dem.

I april 2013 ble det strengere krav for å få tildelt TT-kort for å prioritere de med tyngre funksjonshemminger.

Tilbudet er ikke en rettighet og tilbudets omfang fastsettes gjennom fylkeskommunens økonomiske rammer.

- Tjenesten skal gi godkjente brukere muligheten til å delta på aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkning.

- Tjenesten skal ikke erstatte skyss til skole/jobb, men komme som et tillegg, der man kan dra til for eksempel butikken.