Sørnett

Ektepar svindlet NAV for 120 000 kroner

Et ektepar med tysk bakgrunn er tiltalt for å ha svindlet NAV for 120 000 kroner. Hendelsen har skjedd over en lengre periode.

Publisert:

Ekteparet som innvandret til Norge i 2007, søkte om dagpenger i 2014. I denne perioden skal mannen ha vært arbeidsledig. I 2015 begynte mannen å jobbe, men kona fortsatte å levere inn elektronisk meldekort. Han skal ha jobbet til sammen 691 timer for to vikarbyråer, samtidig som de mottok dagpenger fra NAV. Kona var selv hjemmeværende i hele perioden. Til sammen har de fått feilutbetalt et beløp på 120 000 kroner. Ekteparet fikk brev fra NAV i 2016 om at de hadde fått utbetalt for mye penger, dette ble anmeldt til politiet. Ekteparet snakker noe norsk, og trengte derfor tolk under rettssaken.

Begge erkjenner straffeskyld i saken.

Ektemannen sier han var uvitende om hva som foregikk

Mannen forteller at kona hadde fullt og helt ansvar for økonomien og innsending av meldekortene. - Kona mi er finansminister, og jeg jobber, slik har vi delt inn oppgavene, sier tiltalte.

Mannen forteller i retten at han ikke var klar over at meldekortene ble fylt ut. Han har heller ikke kontroll over hva som går inn og ut av kontoen sin, siden det er kona som styrer dette. Han forklarer at han trodde kona skulle si ifra til NAV om at han hadde begynt å jobbe, men sier samtidig at de ikke hadde noe dialog om det. Han opplyser at han har lest og forstått reglene rundt dagpenger. Selv om bankkortet og kontoen står i hans navn, er det kona som tar ut penger til han og har fullt ansvar for økonomien. - Jeg får ut kontanter, og bruker bare bensinkort, forteller han.

- Jeg vet at jeg må betale tilbake, og ta min straff.

Aktor, Berit Woxen, spør tiltalte om hvorfor han mener han er skyldig, da han forteller at han var helt uvitende om hva som foregikk.
- Å ikke vite er ikke det samme som å være uten skyld, sier tiltalte.

Tenkte ikke klart på grunn av syk far

På aktor sitt spørsmål om hvorfor hun skrev på meldekortene at ektemannen ikke jobbet, svarte hun at i den perioden var faren hennes alvorlig syk, og dermed hadde hun ikke kontroll på hva hun gjorde.

-Jeg skjønner i ettertid at det jeg gjorde var feil.

Likevel sendte hun inn meldekortene hver 14. dag, der hun fylte ut at ektemannen ikke var i arbeid. Hun forteller at PCen hennes minnet henne på at hun skulle sende inn meldekortene til NAV, og at hun brukte oversetter på telefonen for å forstå det som stod.

På spørsmålet fra aktor om de har betalt noe av beløpet tilbake, svarer kona at de har betalt omkring halvparten av beløpet de skylder.

Forsettlig grovt trygdebedrageri

I aktor sin dokumentasjon redegjør Woxen for at i rettspraksis er sum over 100 000, grovt bedrageri. Aktor forteller at ekteparet var kjent med reglene rundt dagpenger, og dermed burde skjønt at det de gjorde var galt. Strafferammen er streng for å oppgi uriktige opplysninger til en offentlig myndighet.
Overstiger man grensen på 92 576 kroner (per 2016), pålegges det ubetinget fengselsstraff.

Aktor mener en fengselsstraff i 30 dager er et riktig utgangspunkt, i tillegg kommer saksomkostninger.

Forsvarerne Bjørge Usterud Tveito og Alf Tore Nilsen mener dommerne bør tenke på at de tiltalte hadde problemer på hjemmebane og at det har gått tid siden saken fant sted, og dermed bør få strafferabatt.