Sørnett

El-biler kan stoppe veibygging

El-biler kan føre til lavere bominntekter. FOTO: Arkivfoto

El-biler kan føre til lavere bominntekter. FOTO: Arkivfoto

I Kristiansand er antall el-biler nesten doblet det siste året. En av frynsegodene ved å kjøre el-bil, er å kjøre gratis gjennom bomringene. Dette kan føre til problemer for veibygging i Kristiansand.

Publisert:

I 2013 var det registrert 250 el-biler i Kristiansand. Innen 6. oktober i år er det registrert nesten 430 el-biler i byen. Dette kan ha en innvirkning på bompengene som går til vegarbeid og utbygging av gang- og sykkelvei.

Rådgiver for by- og samfunnsenheten, Jan Erik Lindjord, sier at det kan føre til store problemer. Da må staten endre regelverket, slik at el-biler også må betale bompenger.

- Ellers så får vi ikke finansiert det vi må ha finansiert, sier Jan Erik Lindjord.

 

Ferdigbygde prosjekter

Hvis det skulle blitt en nedgang av bominntekter, tviler han på at staten ville hjulpet til med bortfallet av pengene. Lindjord sier at dagens bompenger går til ferdigbygde prosjekter, og nedgang av bompenger kan føre til vanskeligheter med å betale ned det som skyldes.

Etter at Kristiansand innførte forskjellige takster til forskjellige tider på døgnet, merket de at flere begynte å sykle og bruke kollektivtransport. Lindfjord er redd for at den utviklingen vil snu dersom ordningen tas bort.

 

Ørliten reduksjon

Daglig leder i Nye Kristiansand Bompengeselskap AS, Gunnar Hadeland, sier at det har vært en ørliten reduksjon i antall bompenger det siste året.

Grunnen til at inntektene har holdt seg relativt stabile, er at gjennomsnittsprisen for ordinære kjøretøy har steget. Likevel er han ikke bekymret for at tallet skal gå ned de neste årene, men hvis el-bilsalget fortsetter å øke som det har gjort de siste årene, kan det medføre reduserte bompengeinntekter.

- Det har det allerede gjort, bekrefter Hadeland.