Sørnett

Foreldre tar grep:

Elevene kommer seg ikke inn på bussen

Elevene gjør seg klar for å presse seg inn på bussen.
 Foto: Christopher Rubecksen

Elevene gjør seg klar for å presse seg inn på bussen. Foto: Christopher Rubecksen

Det er ikke uvanlig at det blir busskaos i vintermånedene, men det er én linje hvor trykket blir særlig merkbart. For elevene som skal ta M4 bussen ved Holte skole er det en daglig kamp å sikre seg plass, og nå vil foreldrene ta fatt i saken.

Publisert:

På få minutter går busstoppet fra tomt til stappfullt.
 Foto: Christopher Rubecksen

På få minutter går busstoppet fra tomt til stappfullt. Foto: Christopher Rubecksen

Det tar ikke lang tid før elevene ved ungdomsskolen på Holte fyller opp busstoppet når skoledagen er over. Ofte er det ikke plass til alle, og sitasjonen kan fort oppleves kaotisk og uoversiktlig når de prøver å komme seg inn på bussen. Bekymringer om denne trengselen har nådd foreldrene, og nå håper de å finne en løsning på situasjonen.

- Vi fikk først høre om denne saken gjennom henvendelser fra foreldrene.
Lene Uleberg Nerhus er medlem i Foreldreutvalget (FAU) ved Holte skole, og er ansvarlig for arbeidet med denne saken.

Nerhus har vært medlem av FAU ved Holte skole siden i fjor høst.
 Foto: Christopher Rubecksen

Nerhus har vært medlem av FAU ved Holte skole siden i fjor høst. Foto: Christopher Rubecksen


- Det blir alltid ekstra trykk rundt vintermånedene. Særlig de elevene som bor mellom tre og fire kilometer fra skolen vil da helst slippe å gå.

Nerhus har på vegne av FAU sendt inn et brev til busselskapet AKT hvor de uttrykker sine bekymringer med dette bussproblemet. Hun understreker at de uoversiktlige tilstandene fører til at elever som har betalt for bussbillett kan potensielt miste plassen sin til fordel for elever som ikke har det.

Rett på skoleskyss

Elever i 2. til 10. trinn har rett på skoleskyss om de bor mer enn fire kilometer unna skolen. Altså må de som bor under denne grensen komme seg til skolen på annet vis, som f.eks. til fots, sykkel eller rutebuss.

Kilde: AKT hjemmeside, reglement for skoleskyss i Agder Fylkeskommune.

- Når det blir så fullt så kan man få problemer med å få scannet billetten sin, hvilket fører til at man ikke har oversikt over hvem som har billett eller ikke, forklarer Nerhus.

FAU har gitt beskjed til elevenes foreldrene at de må være nøye på at barna deres er klar over hvordan de skal kjøpe billett på mobilen, og FAU ønsker også hyppigere billettkontroller for å minimalisere sniking.

Det kan også oppstå også potensielt farlige situasjoner som følge av at elever ønsker å sikre seg en plass på bussen. Elever har nemlig en tendens til å løpe over veien for å ta bussen i motsatt retning før den snur på Holte snuplass.

- De drar gjerne fra skolen et par minutter før de er ferdig, og løper over veien for å rekke bussen i motsatt retning.

Elevene håper å komme seg på bussen før den snur på endestoppet.
 Foto: Christopher Rubecksen

Elevene håper å komme seg på bussen før den snur på endestoppet. Foto: Christopher Rubecksen

Når det kommer til potensielle løsninger på dette problemet foreslår Nerhus i brevet at de gjerne kan sende busser med bedre kapasitet for å lette på trykket.

Produksjonssjef i AKT Steinar Moberg Bjorøy har blitt informert om problemene ved busslinjen. Han nevner at å sette inn busser med økt kapasitet er en mulighet, men at det er et fåtall av disse som kan brukes.

FAU ønsker busser med bedre kapasitet når elevene skal til og fra skolen.
 Foto: Christopher Rubecksen

FAU ønsker busser med bedre kapasitet når elevene skal til og fra skolen. Foto: Christopher Rubecksen

- Det er en kabal som må gå opp for å få endret på dette, skriver han i sin epost.

Når det kommer til hyppigere billettkontroller nevner han at dette har hjulpet på andre linjer med lignende utfordringer.

- Vi vil følge opp ønsket fra FAU om flere billettkontroller på bussene her, avslutter han.

Nedenfor følger noen tabeller fra AKT sine nettsider som illustrerer pågangen på M4-linjen på en gjennomsnittlig hverdag.

Pågang på M4-linjen mot sentrum.
 Foto: data.akt.no

Pågang på M4-linjen mot sentrum. Foto: data.akt.no

Pågang på M4-linjen mot Holte/Tømmerstø.
 Foto: data.akt.no

Pågang på M4-linjen mot Holte/Tømmerstø. Foto: data.akt.no