Sørnett

Elevombudet - vaktbikkje for elevene

Tone Martha Sødal, elevombudet i Kristiansand. Foto: Anne Lise Riseng

Tone Martha Sødal, elevombudet i Kristiansand. Foto: Anne Lise Riseng

Elevombudet i Kristiansand ble opprettet i 2016 for å være vaktbikkje for elevene. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø; uten mobbing, utfrysning og krenkelser, i følge opplæringsloven §9A.

Publisert:

- Elevombudet skal bistå elver og foresatte som ønsker det når elever har det vondt og vanskelig på skolen sin, men som kanskje opplever å ikke bli hørt og tatt på alvor, sier Tone Martha Sødal, elevombud i Kristiansand. Sødal legger til at ombudet skal være et mellomledd mellom skole og hjem i vanskelige saker. Ombudet ønsker også å bygge bro mellom parter i samarbeidet for å sikre en opplæring som fremmer helse, trivsel og læring.

Populært, viktig og nødvendig
I nye Kristiansand kommunes første halvår som var januar-juni 2020, hadde ombudet 1062 kontaktpunkter med elever og foresatte. Disse kontaktpunktene var blant annet møter, samtaler, mailer og meldinger. Sødal legger til at dette skoleåret har det vært mye mer.

- Til sammen i de nesten fem årene jeg har hatt denne stillingen har jeg hatt nesten 300 enkeltsaker, og har gjennomført godt over 2000 samtaler med elever og foresatte. Hun sier videre at elever og foresatte henvender seg om alle mulige ting - fra saker som er lette og raske å løse, til tunge og alvorlige saker som kan ha pågått i årevis.

- Det er bare jeg som er i enheten, og det er jeg som har hatt jobben siden den ble opprettet. Jeg opplever meg enormt privilegert som kan få lov å jobbe med akkurat dette.

Skolene har ansvaret
Sødal sier at det ikke er alt hun kan fikse raskt, og ombudet har ikke noen formelle maktmidler.

-Det er alltid skolen ved rektor som har ansvaret for at saker skal bli løst, forteller Sødal. Hun legger til at elever og foresatte ofte foreller at det har hjulpet å ha ombudet koblet på.

Noen opplever å ikke bli tatt på alvor
Sødal forteller at en god del føler seg små i møte med systemet, og at mange synes det er veldig godt å ha noen der som kan støtte og gi råd, og som kan være et trygt sted å få ut aggresjon, sinne og skuffelse.

- Å gå og ha det dårlig eller å være redd på skolen sin over tid setter dype spor og kan påvirke mennesker resten av livet, sier Sødal, som videre forteller at hun er ydmyk overfor alt mennesker innvier henne i og alt de velger å dele. Hun legger vekt på at det er svært meningsfullt å få lov til å hjelpe barn og unge som trenger det.

[faktaboks]