Sørnett

En av tre sørlendinger vurderer elbil

Stadig flere sørlendinger kjøper elbil. (Foto: flickr.com/elbilforeningen)

Stadig flere sørlendinger kjøper elbil. (Foto: flickr.com/elbilforeningen)

Selv om ekspertene er uenige om elbiler er miljøvennlige, vil mer enn hver tredje sørlending vurdere elbil neste gang de skal kjøpe bil.

Publisert:

I en undersøkelse fra NAF i disse dager svarer 36 prosent av vestegderne og 35 prosent av austegderne at de vil vurdere elbil ved neste bilkjøp.

I Vest-Agder er det registrert 1300 elbiler, mens antallet registrerte i Aust-Agder ligger på 500. Det har dermed vært en dobling av elbilsalget i Agderfylkene det siste året.

Konflikt om elbil

Elbil blir av mange sett på som et miljøvennlig alternativ til bensin- og dieselbiler, men det er uenighet blant eksperter og fagfolk hvorvidt elbil faktisk er miljøvennlig.

[img115679_2RM]

Mange elbil-eiere lader bilene sine om natten. Mesteparten av elektrisiteten som blir produsert i Norge kommer fra miljøvennlige vannkraftverk, men om natten blir kraftverkene skrudd ned, og man går over til import av utenlandsk strøm. Tall fra Teknisk Ukeblad viser at det i 2006 kom 86 prosent av Danmarks kraftproduksjon fra kull- eller termiske kraftverk.

Pressekontakt Martha Hagerup Nilson i Statnett kan ikke bekrefte at det kun blir importert miljøvennlig strøm.

- Vi sporer ikke strømmen og vi kan ikke utelukke at kullkraft blir importert inn i landet, sier Hagerup Nilson.

Hun bekrefter at import og eksport av strøm handler om etterspørsel og pris.

- Om natten importerer vi som regel strøm fra utlandet til en lav pris. Hovedregelen er at vi eksporterer når prisen er høy og importerer når prisen er lav, forteller Hagerup Nilson.

- Ikke miljøvennlig

Statsviter og tidligere leder i Syklistenes Landsforening Ove Bengt Berg mener at elbil ikke er spesielt miljøvennlig.

- 91 prosent av elbileiere har en annen vanlig bil. Dermed blir elbilen brukt i stedet for å gå, sykle eller bruke kollektivtilbud. Elbil er negativt både for nærmiljøet og det globale miljøet. Man bruker store mengder energi kun for å frakte en person, forklarer Berg

Mest miljøvennlig

Forsker ved avdelingen for sikkerhet og miljø ved Trafikkøkonomisk institutt, Erik Figenbaum mener derimot at elbil er den mest miljøvennlige bilen i Norge.

- I og med at vi har et kaldt klima er elbil mer gunstig, siden bensin og diselbiler slipper ut mer CO2 enn elbilene. I land som baserer seg på kullkraft er ikke elbilene like gunstig for miljøet, forteller Figenbaum.

Han forklarer videre at produksjonen av elbiler ikke er spesielt miljøvennlig.

- Produksjon av elbil fører til høyere utslipp av klimagasser enn produksjon av bensin- og dieselbiler. Spesielt batteriet på elbilen er kraftkrevende å produsere.

Radioklipp fra "Aktuelt", 06. oktober. Reporter Janne Hammarsø:
(Det er delte meninger om elbiler, er det virkelig så miljøvennlig som mange mener? Vi har fått noen synspunkter på saken.)

[soundcloud url="

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand