Sørnett

En by for alle

Prosjektleder Toril Hogstad. Foto: hentet fra kristiansandkummune.no

Prosjektleder Toril Hogstad. Foto: hentet fra kristiansandkummune.no

Kristiansand kommune har den senere tiden lagt stort fokus på å være en «by for alle». I mars 2015 vedtok bystyret en felles strategi for hvordan kommunen kan jobbe for likestilling, inkludering og mangfold i sine roller og oppgaver.

Publisert:

Toril Hogstad, ansatt i kommunen og prosjektleder for strategien, forteller hvordan hun mener strategien blir gjennomført så langt.

- Vi har fortsatt utfordringer med å gjøre den kjent. Studenter som har undersøkt implementeringen, finner at den er lite kjent «ute» i organisasjonen. Samtidig er det lagt inn mål bl.a. om mangfolds rekruttering, likeverdige tjenester og økt heltidsarbeid i organisasjonen i handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet vedtas politisk hvert år og resultatene rapporteres i årsrapporten, så dette er en konkret oppfølging av strategien. Og andel heltidsarbeidende i kommunen har økt de siste årene.

Hun mener at strategien og integrering blir prioritert høyt her i Kristiansand, og at det er mange instanser som jobber med nettopp dette.

- Vi har alt fra arbeidsinnvandrere fra eu/eøs til flyktninger og familiegjenforente, noen har bodd her lenge og noen er nettopp kommet. Både oppvekstsektoren (skole), helse og sosialsektoren (introduksjonsprogrammet mm), teknisk sektor (byplanlegging, lim-koordinator, krimforebyggende koordinator, folkehelsekoordinator mm) og kultursektoren (bibliotek, fritidsklubber mm) er involvert og gjør en god jobb. Alle disse og vår rådgiver for flerkulturell dialog Kim Gronert har et godt samarbeid med alle typer frivillige organisasjoner, som gjør en uvurderlig jobb! Både ved å hjelpe de som trenger det, og ved å rekruttere flerkulturelle som medlemmer.

Visjonen og målet 

Strategien omfatter både medarbeidere, innbyggere og brukere. Strategien går fra 2015 til 2022 og heter «det er mennesker det handler om». Det strategien legger frem er at det skal kjempes for likestilling, inkludering og mangfold. Alle som bor i Kristiansand skal ha de samme mulighetene for å delta i samfunnet, og samme tilgang og kvalitet på tjenester fra kommunen uansett etnisk eller religiøs bakgrunn, kjønn, seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet. Det kommunen ønsker å oppnå med strategien er å være tydelige på at Kristiansand kommune ser på mangfold som en ressurs, og er en kompetent, inkluderende og fremtidsrettet organisasjon. Det er også målet at Kristiansand er en foregangskommune når det gjelder likestilling, inkludering og mangfold.

Når det gjelder fremtiden og veien videre for strategien, så er Toril Hogstad optimistisk.

- Jeg tror det går rette veien, og opplever en mer positiv holdning og bevissthet rundt likestilling, inkludering og mangfold.

Kristiansand blir stadig en mer og mer flerkulturell by. Byen har blant annet tatt imot rekord mange flyktninger, som gjør at byen er avhengig av en god integreringspolitikk. Antallet mennesker fra Irak og Somalia har økt betraktelig de senere årene, og Kristiansand kommune er avhengig av å tilrettelegge slik at det ikke skapes for store skiller mellom de ulike etnisitetene og religionene. Visse steg har allerede blitt tatt gjennom at det ble bygget en moske i 2014, samt at det har blitt åpnet ulike sentere rundt om å byen. Både som samlingsted og som støtte for å opprettholde deres kultur. Spørsmålet er om Kristiansand gjør en god nok jobb med integreringen av disse menneskene.

[img170924_2LM]

Se mer på statistikken i Kristiansand her

Les tilbakemeldinger til kommunen her

Håpet om likestilling