Sørnett

En ny for alle

Toril Hogstad. Foto: hentet av kommunen sine hjemmesider.

Toril Hogstad. Foto: hentet av kommunen sine hjemmesider.

- Jeg tror det går rette veien. Og jeg opplever en mer positiv holdning og bevissthet rundt likestilling, inkludering og mangfold.

Publisert:

Kristiansand kommune har den senere tiden lagt stort fokus på å være en «by for alle». I mars 2015 vedtok bystyret en felles strategi for hvordan kommunen kan jobbe for likestilling, inkludering og mangfold i sine roller og oppgaver. Strategien omfatter både medarbeidere, innbyggere og brukere. Strategien går fra 2015 til 2022 og heter «det er mennesker det handler om». Det strategien legger frem er at det skal kjempes for likestilling, inkludering og mangfold. Alle som bor i Kristiansand skal ha de samme mulighetene for å delta i samfunnet, og samme tilgang og kvalitet på tjenester fra kommunen uansett etnisk eller religiøs bakgrunn, kjønn, seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet. Det kommunen ønsker å oppnå med strategien er å være tydelige på at Kristiansand kommune ser på mangfold som en ressurs, og er en kompetent, inkluderende og fremtidsrettet organisasjon. Det er også målet at Kristiansand er en foregangskommune når det gjelder likestilling, inkludering og mangfold.

Toril Hogstad, ansatt i kommunen og prosjektleder for strategien, forteller hvordan hun mener strategien blir gjennomført så langt.

- Vi har fortsatt utfordringer med å gjøre den kjent. Studenter som har undersøkt implementeringen, finner at den er lite kjent «ute» i organisasjonen. Samtidig er det lagt inn mål bl.a. om mangfolds rekruttering, likeverdige tjenester og økt heltidsarbeid i organisasjonen i handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet vedtas politisk hvert år og resultatene rapporteres i årsrapporten, så dette er en konkret oppfølging av strategien. Og andel heltidsarbeidende i kommunen har økt de siste årene.

Hun mener at strategien og integrering blir prioritert høyt her i Kristiansand, og at det er mange instanser som jobber med nettopp dette.

- Vi har alt fra arbeidsinnvandrere fra eu/eøs til flyktninger og familiegjenforente, noen har bodd her lenge og noen er nettopp kommet. Både oppvekstsektoren (skole), helse og sosialsektoren (introduksjonsprogrammet mm), teknisk sektor (byplanlegging, lim-koordinator, krimforebyggende koordinator, folkehelsekoordinator mm) og kultursektoren (bibliotek, fritidsklubber mm) er involvert og gjør en god jobb. Alle disse og vår rådgiver for flerkulturell dialog Kim Gronert har et godt samarbeid med alle typer frivillige organisasjoner, som gjør en uvurderlig jobb! Både ved å hjelpe de som trenger det, og ved å rekruttere flerkulturelle som medlemmer.

Når det gjelder fremtiden og veien videre for strategien, så er Toril Hogstad optimistisk.

- Jeg tror det går rette veien, og opplever en mer positiv holdning og bevissthet rundt likestilling, inkludering og mangfold.

 

Les meningene til to personer fra ulike minoriteter her.